Gevangen onder een glazen stolp

Sinds kort mogen inwoners weer inspreken in de commissievergaderingen in Bloemendaal. Dat was gedurende een langere periode van enkele jaren niet mogelijk. Eindelijk ook een keer goed nieuws.

Maar…

Helaas is het recht om in te spreken aan een aantal knellende voorwaarden onderworpen. Wij zetten ze voor u op een rij:

  • inwoners mogen alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Maar wat gebeurt er nu als inwoners met een acuut probleem of urgente vraag zitten die plotseling op is gekomen? Dan willen ze toch hun volksvertegenwoordigers kunnen aanspreken. Een voorbeeld: u hebt gezien dat in het park waar u tegenover woont, de ene na de andere monumentale boom wordt gekapt. Omdat het om gezonde en grote bomen gaat, bent u in de publicaties op zoek gegaan naar vergunningen maar u hebt over deze kap niets kunnen vinden. Daarom besluit u in te spreken in de commissie grondzaken. U wilt de raadsleden vragen of dit wel klopt wat hier gebeurt. En u wilt ze vragen te zorgen voor herplant. U krijgt echter te horen dat u niet mag inspreken omdat de bomenkap niet op de agenda staat. Einde verhaal. De kap van de bomen gaat intussen door en u kunt nergens terecht met uw roep om hulp.
  • inwoners mogen 3 minuten inspreken. Daarna geeft een lid van het college 1 minuut een reactie waarin hij de kwestie objectiveert. Of maw: uw verhaal is niet correct. De wethouder of de burgemeester zullen uw inbreng ‘objectiveren’. Daar mag u niet op reageren, want het college heeft het laatste woord.
  • raadsleden mogen insprekers geen vraag stellen. Of maw: er vindt geen enkele uitwisseling van gedachten plaats of nadere verduidelijking. U staat op van uw stoel en keert huiswaarts met een gevoel dat u misschien wel bent gehoord maar dat er niet echt naar u is geluisterd. Een gevoel van teleurstelling overheerst en u besluit de volgende keer niet meer te gaan inspreken. Het heeft immers toch geen enkele zin.

Wij vinden dat deze regels moeten worden aangepast. Raadsleden moeten vragen kunnen stellen. De inwoners kunnen wat ons betreft inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. En tenslotte vinden wij de gedachte dat een collegelid uw inbreng moet corrigeren via ‘objectivering’ getuigen van misplaatste arrogantie en regentesk gedrag. Een wethouder of burgemeester mag wat ons betreft reageren maar noem dat niet ‘objectiveren’.

onze fractie pleit voor verandering: #geenglazenstolp

Wij zullen binnenkort een amendement indienen waarin we vragen aanpassing van deze regels. Het amendement zal geen steun krijgen. De gemeenteraad in Bloemendaal is tegen. Het is niet de bedoeling dat inwoners serieus worden genomen. Raadsleden zitten gevangen onder hun eigen glazen stolp. Wij zeggen: breek door dat glazen plafond! Treed uit de eigen kleine comfortzone. Belangstelling tonen en inwoners bevragen naar wat hun echt bezighoudt, is vele malen belangrijker dan een debat voeren over vergaderregels.