Gemeentelijke ombudsman of vrouw

Inwoners zijn betrokken bij hun eigen leefomgeving. Zodra sprake is van grote veranderingen, zoals de komst van een windmolenpark of de aanleg van een snelweg, zullen burgers van zich laten horen. Maar ook bij andere opgaven vinden inwoners de weg naar het gemeentebestuur. Wij vinden het belangrijk om de inbreng van burgers mee te nemen in de besluitvorming. Dat heet participatie en dat is dringend nodig.

Maar participatie verloopt niet altijd zonder problemen. Bij wie kunnen de inwoners terecht als het in hun ogen fout gaat? Welke rechten kunnen zij ontlenen aan het participatietraject? Wie zorgt ervoor dat participatie geen lege huls is? En vooral: hoe voorkomt de gemeente onrust onder inwoners en gerechtelijke procedures. Hoe zorgt de gemeente voor draagvlak? Natuurlijk beseffen wij ook dat procedures soms gewoon onvermijdelijk zijn. Maar wij menen ook dat met een goede participatie waarin inwoners de kans krijgen mee te mogen kijken in de keuken van de gemeente en in staat worden gesteld andere oplossingen aan te dragen die beter zijn dan wat de ambtenaren hebben bedacht, een heleboel procedurele ellende voorkomen kan worden. Daarom hebben wij aan de burgemeester als eerste en aan de raad als tweede voorgesteld een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman of -vrouw te benoemen. Iemand die zorgt dat participatie serieus wordt genomen. Helaas schrok burgemeester Elbert Roest, verantwoordelijk voor communicatie, van ons idee. Spijtig genoeg ziet hij niets in een gemeentelijke ombudsman al is ons niet goed duidelijk waarom hij dat niet ziet zitten. En in de raad vonden wij geen meerderheid. Dat is buitengewoon treurig en wat ons betreft een gemiste kans. In dit fragmentje hoort u wat het standpunt van D66 hierover is.

Lex Oude Weernink van D66 over de ombudsman burgerparticipatie

We laten ons niet afschrikken door alle negatieve reacties in de gemeenteraad. We zullen het idee van een ombudsman burgerparticipatie opnemen in ons verkiezingsprogramma van 2022. Want we blijven hameren op meer betrokkenheid van burgers bij plannen van de overheid. Hieronder leest u onze ingezonden brief in het Bloemendaals Nieuwsblad hierover.