Geheime facturen

Wethouder Heijink heeft aan de raad extra geld gevraagd voor de externe accountantscontrole. Het gaat over afgerond €50.000. Dit staat op de agenda van de raad as donderdag, 17 december. Onze fractievoorzitter Marielys Roos wil graag de facturen van de accountant zien maar het college vindt dat niet goed. Eerst moeten de facturen geheim worden verklaard voor Roos.

Dat is opmerkelijk. Waarom zijn facturen geheim? De externe accountant werkt voor de raad. Als er zo veel geld extra nodig is, dan lijkt het ons toch wel slim om eerst te zien wat de reden is. We zijn straks bijna het dubbele kwijt van wat we hadden afgesproken en dan is het toch normaal dat je wilt weten wat er precies aan de hand is. De audit commissie die namens de raad het contact heeft met de accountant heeft de facturen niet gezien. Ook dat verbaast ons. Want als je in de audit commissie zit, dan zou je toch moeten weten wat er speelt? Hoe dan ook, onze fractievoorzitter heeft zich tot de collega raadsleden gewend met de volgende mail. Nu maar hopen dat meer raadsleden zich dit aantrekken…

Wethouder Nico Heijink beloofde inzage

Beste collega’s,

Ik heb tijdens de vergadering van 3 december jl. aan wethouder Heijink gevraagd of ik de facturen van de externe accountant kon inzien. Dat was akkoord. Ik zou de volgende dag langskomen, ware het niet dat de griffie op dat moment geen tijd had. Intussen zijn er bijna twee weken verstreken en ik heb niets gezien. Wel kreeg ik van NOREPLY te horen dat ik gelakte facturen kon komen inzien. Dat vind ik een beetje flauw. Waarom zou ik gelakte facturen inzien als die mij evengoed per mail kunnen worden toegestuurd, al dan niet vertrouwelijk. Ik wil graag de facturen zien zonder dat ze zijn gelakt, maar een ritje met de auto naar het gemeentehuis (ruim drie kwartier) lijkt me niet zo goed voor het milieu en zonde van de tijd van griffie en ambtenaren als dat over gelakte facturen gaat.

Nu begreep ik van de griffie dat er nog een geheimhoudingsbesluit moet worden genomen en dat het college dat morgen misschien gaat doen. Ja, en dan kan ik woensdag of donderdag misschien wel de facturen zien maar dat hangt er dan wel weer van af of het setje compleet is en of griffie en ambtenaren daar tijd voor hebben en in huis zijn.

Ik heb hier toch een probleem mee:

  • Het zijn facturen van de raad
  • De geheimhouding slaat echt nergens op als het de raad aangaat (accountant werkt in onze opdracht)
  • Waarom voor elk raadslid apart een geheimhoudingsbesluit als de raad als geheel recht heeft op deze info
  • Waarom via NOREPLY een antwoord krijgen waar je niet op zit te wachten
  • Waarom nu pas een geheimhoudingsbesluit nemen als dat twee weken geleden al bekend was (ik vroeg het nl op 3 december al)
  • Waarom heeft de audit commissie geen inzage gevraagd en moet ik dit als raadslid in mijn eentje doen terwijl wij er wel budget voor vrij moeten maken?

Ik weet dat Leonard ook zijn best heeft gedaan maar Leonard kiest ervoor de facturen niet te zien vanwege de geheimhouding. Ik wil ze wel zien want ik denk dat dit voor ons belangrijk is om te weten omdat de informatie ook te maken heeft met het jaareinde voorstel dat op donderdag op de agenda staat.

Ik vind het heel lastig om mijn werk te doen als ik steeds op deze manier wordt gehinderd. Tegelijkertijd hoop ik toch echt dat ik niet de enige ben die graag facturen wil zien. Zeker omdat we niet over een paar tientjes spreken maar echt over fors geld en het bovendien samenhangt met onze werkwijze intern en extern.

Daarom mijn oproep aan de raad om toch een keer over de onzichtbare barrière heen te stappen en steun te geven aan mijn verzoek door allemaal te vragen om facturen. Want dan kan dat rustig bekeken worden door ons allemaal in de raad en dan kunnen we een gewogen oordeel geven over het extra geld dat de wethouder vraagt aan de raad.

Dank,

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal