Geheim of vertrouwelijk? Hoe raadsleden angst wordt aangepraat

Geheim of vertrouwelijk? Wat is het verschil?

Hieronder volgt de mededeling die ons raadslid Roos deed tijdens de laatste raadsvergadering over de nieuwste list om raadsleden angst aan te jagen. Alles wordt tegenwoordig via de vertrouwelijkheidsroute zogenaamd geheim verklaard. Daarbij wordt de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur genegeerd en wordt onder de natte dweil van ‘vertrouwelijkheid’ net gedaan alsof informatie op die manier ook onder de geheimhoudingsplicht van raadsleden valt. En daar hoort dan meteen ook de dreiging van strafvervolging bij: wie over de informatie spreekt, krijgt het OM achter zich aan. Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht wordt ingezet om raadsleden het zwijgen op te leggen. Deze methode besmet het politieke klimaat in Bloemendaal. En passant wordt een emeritus hoogleraar nog van stal gehaald, de heer D #Elzinga. Als we de tekst van zijn ‘advies’ aan de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing moeten geloven, zou Elzinga een extra (buitenwettelijke) geheimhoudingscategorie hebben geadviseerd. NB: de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing zou zich bezig houden met het weer invoeren van het spreekrecht in Bloemendaal. Een belofte die al sinds de verkiezingen van 2018 staat, maar waar nog altijd geen gehoor aan is gegeven.

Wij kunnen niet geloven dat Elzinga een extra geheimhoudingscategorie heeft geadviseerd. Vertrouwelijkheid staat niet in de Gemeentewet. Bovendien heeft de Minister al begin 2016 in zijn circulaire aan alle gemeenten in Nederland geschreven de route van de vertrouwelijkheid niet te gebruiken. Het advies dat aan Elzinga wordt toegeschreven, is niet ondertekend.

Fragment raadsvergadering

De tekst van de mededeling

Burgemeester Elbert #Roest heeft ( 17 januari 2019) aangekondigd dat het eerste product van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing binnenkort in de raad komt. Dat betreft de vaststelling Handleiding geheimhouding voor raadsleden. Op 7 december vroeg hij de werkgroep:

‘onderschrijft u het advies van professor Elzinga?’

Daarin staat dat de gemeenteraad wordt aangeraden een extra geheimhoudingscategorie te introduceren naast de wettelijke geheimhouding.  In dat advies staat letterlijk: ‘Het betreft de zogenaamde art 2:5 Awb-geheimhouding’.

Voor de goede orde: artikel 2:5 Awb gaat over vertrouwelijkheid en  NIET over geheimhouding.

Vertrouwelijk is niet hetzelfde als geheim.

Elzinga publiceerde afgelopen week zelf drie artikelen op Facebook, LinkedIn en Binnenlands Bestuur. In alle drie publicaties zegt hij dat de vertrouwelijkheid een onding van formaat is voor de raad. Hij zegt: ‘Er is dan ook alle reden om art 2:5 Awb voor de gemeenteraden buiten werking te stellen.’

Wat betekent dit?

Dat de sterke aanbeveling in het zogenaamde Elzinga advies 100% strijdig is met zijn publicaties op internet. De authenticiteit van het advies staat niet vast. In het stuk zelf staan tegenstrijdigheden. Ik heb de burgemeester om de correspondentie gevraagd met Elzinga. Ik kreeg enkele achter elkaar geplakte mails waarin is gelakt.

Nog iets dat ons verbaast: Minister Plasterk heeft op 29 april 2016 in een circulaire uitdrukkelijk gesteld dat  vertrouwelijkheid NIET gebruikt mag worden voor gemeenteraden. Waarom zou een hoogleraar dat dan nu plotseling wel gaan adviseren? Bizar.

Wat overeind blijft is dat door de BM  wordt aangestuurd op herintroductie van de vertrouwelijkheid met gebruikmaking van het Elzinga advies.

Wegens directe strijdigheid met de publicaties van Elzinga afgelopen week en de circulaire van Plasterk heeft Hart voor Bloemendaal besloten de werkgroep te verlaten. 

Vertrouwelijkheid schaadt openbaarheid van bestuur en is een onding van formaat voor de raad.