Geestelijke armoe

Lezen is een belangrijk onderdeel van het leven van velen, zowel kinderen, de jeugd, volwassenen en ouderen. De overheid is verantwoordelijk voor veel. Niet alleen voor het innen van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, maar ook voor publieke waarden zoals: veiligheid, mobiliteit, jeugdzorg, thuiszorg, huisvesting statushouders. Er zijn naast deze vanzelfsprekende overheidstaken ook waarden waarvan het belang dieper gaat dan alleen maar droge cijfers en zakelijke nuchterheid. Dan spreken wij bijv. over de muziekschool en de bibliotheek. Als de gemeente het lezen van boeken niet belangrijk vindt en de handen van de bib aftrekt omdat bij iedere bezuinigingsronde alles zonder ‘marktwaarde’ als eerste de klappen moet opvangen, dan is dat een beleid dat gekenmerkt wordt door verlies en achteruitgang. Onze fractievoorzitter schrijft hierover het volgende en dat komt recht uit haar hart:

‘De goede dingen die de overheid vroeger deed, zoals het faciliteren van de bibliotheek en de muziekschool, dreigen verloren te gaan. Alles wordt wegbezuinigd. Op 4 november jl stemden diverse partijen in de raad tegen het voorstel om het ietsjes kalmer aan te doen met de bezuiniging op de bibliotheek. De meerderheid oordeelt hard: de bibliotheek is geen kerntaak. Het is jammer dat de gemeenteraad dit vindt. Ik had de bib graag iets meer tijd gegund in deze zware Corona-tijd maar dat vonden VVD, CDA, en twee lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en VDB van niet.
De bibliotheek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het bevorderen van leesplezier; de bib bestrijdt ongeletterdheid en zorgt ervoor dat mensen allemaal de kans krijgen mee te doen in de digitale wereld van vandaag. De bib speelt ook een rol in de bestrijding van eenzaamheid. Dat zou toch een kerntaak moeten zijn? De bib zorgt voor verbinding. Overigens besteedt Bloemendaal de Corona-gelden van het Rijk blijkbaar liever aan fitness apparaten op het cricketveld dan aan de bibliotheek. Wie heeft gevraagd om deze apparaten? Is dat dan opeens wel een kerntaak van de gemeente Bloemendaal?
Wat een geestelijke armoe.
Marielys Roos, fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal’