Geen verkoop van ‘eigen woningen’

De gemeente had vroeger een zeer groot bestand aan ‘eigen woningen’. In de jaren negentig van de vorige eeuw is die voorraad snel afgebouwd. Verkoop van woningen en het van de hand doen aan de woningbouwcorporatie #Brederode Wonen was de trend. Zo is bijv. het Rijksmonument aan de #Bloemendaalseweg 125 (#Bloemoord) door de gemeente overgedragen aan Brederode Wonen. Vele jaren lang heeft Welzijn Bloemendaal daar een onderkomen gehad maar verhuist nu naar de bibliotheek die om de hoek is gelegen. Het college van Bloemendaal is voornemens statushouders te huisvesten in het voormalige Bloemoord. Voor wat betreft het monument: de aanbouw is niet beschermd. Ons is door een inwoner met een goede kennis van de lokale geschiedenis van Bloemendaal verteld dat in de aanbouw in het verleden 8 kleine appartementen zijn gerealiseerd. Destijds was er ook behoefte aan woningen voor alleenstaanden. Dat werden toen de zgn. Hateenheden genoemd.

Wij zijn benieuwd wat het college en Brederode Wonen samen uitwerken en of het pand weer geschikt wordt gemaakt voor bebouwing en of de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd en wanneer.

Intussen is duidelijk dat het college met de handen in het haar zit. De taakstelling voor de huisvesting van statushouders loopt enorme vertraging op. Blekersveld is als locatie mislukt al houdt het college vast aan het plan daar op termijn 60 tijdelijke woningen te bouwen. Voor ons is dat onacceptabel. Wij vinden tijdelijke woningen niet passend bij Bloemendaal en we hebben al voldoende benadrukt dat #Blekersveld niet past in het mandaat. Neemt niet weg dat de meerderheid van de raad dat wel vindt: GroenLinks, D66, PvdA, VDB, CDA. Dat betekent in ieder geval dat 11 van de 19 zetels in de raad hebben gekozen voor tijdelijke woningen op Blekersveld. Nogmaals: Hart voor Bloemendaal vindt dat een slecht plan. Tijdens de raadsvergadering van 12 november jl. hebben wij opnieuw een motie ingediend waarin we het college vroegen uit te wijken naar het parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis. Wethouder De Roy van het CDA vindt die locatie ongeschikt. Wij kregen geen steun voor onze motie.

Aan de zuidkant van het gemeentehuis naast het andere parkeerterrein is weer iets heel anders aan de hand: hier is een woning gesloopt. Het betreft een voormalige dienstwoning. De gemeente heeft de grond en opstal op deze strategische plek verkocht enkele jaren geleden voor (uit ons blote hoofd gesproken) EUR 800.000. De bedoeling was dat daar een ZOED zou worden gebouwd. De huisartsenpost die nu nog in het oude Oldenhove zit, zou verhuizen richting het gemeentehuis. Momenteel zien wij stagnatie. De ZOED wordt niet gebouwd, maar de woning zijn we kwijt. En dat terwijl er inmiddels bijna 3 jaar zijn verstreken. Wat is daar aan de hand?

Zoals u allemaal weet is het gymlokaal door de gemeente verkocht voor EUR 20.000 in Bennebroek. Het betreft het gymlokaal naast de St Franciscusschool. In dat gebouw hadden met gemak 6 kleine wooneenheden kunnen worden gerealiseerd. Die kans is dus ook verkeken. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen waar de gemeente kansen en geld laat liggen.

Klooster Dennenheuvel: woningen die worden gesloopt terwijl de woningnood hoog is

We noemen het complex aan de Boekenroodeweg 41 in Aerdenhout. Bezit van #Kenter (=Jeugdzorg instelling) dat inmiddels is verkocht. De projectontwikkelaar ontwikkelt daar luxe seniorenwoningen terwijl de bestemming die op de grond rust ‘maatschappelijk’ is. Wij begrijpen dat er veel vraag is naar deze woningen in dat segment. Maar had de gemeente hier niet een halt aan toe moeten roepen? De ontwikkelaar zal zonder meer erg ingenomen zijn met deze transactie en dat kunnen we hem niet kwalijk nemen. De gemeente zelf moet intussen fors geld injecteren in het noodlijdenden Kenter. Hoe is het mogelijk dat de gemeente geen voorwaarde heeft gesteld aan Kenter? En hoe mooi was het geweest als de gemeente op die locatie statushouders had kunnen huisvesten?

Met stijgende verbazing zien wij dat de gemeente vastgoed verkoopt op strategische locaties en niet de juiste afspraken maakt en lang niet altijd een marktconforme prijs realiseert. Voor hoeveel geld heeft de gemeente Bloemoord verkocht aan Brederode?

Ons idee is dat we nu moeten stoppen met verkoop. Het lijkt ons verstandig de huidige woningvoorraad aan te houden en geschikt te maken voor bewoning, desnoods voor meerdere huishoudens door splitsing. Dat is een kostbare aangelegenheid, maar het bouwen van flexwoningen is ook kostbaar en stuit op veel verzet. Bovendien is spreiding van huisvesting van statushouders wat ons betreft cruciaal voor een goede integratie. Als laatste punt noemen we nog dat het bouwen van woningen in het groen voor ons onacceptabel is. De kleine groene oases binnen de dorpskernen en aan de randen willen wij in stand houden. In ieder geval is dat ons partijstandpunt. We zullen voor de raad van 17 december as de volgende motie indienen en hopen op steun. #D66 heeft al laten weten ons niet te steunen. We hebben geen flauw idee waarom.

Laat u het ons weten wat u hiervan vindt en of u ons steunt? Dat waarderen wij zeer.

Motie vreemd aan de orde van de dag: geen verkoop ‘eigen woningen’ door gemeente Bloemendaal

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 december 2020
Overwegende dat:

  • Er grote behoefte is aan sociale huurwoningen;
  • De gemeente staat voor een vanuit het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders;
  • De provincie die toezicht houdt op de uitvoering van de taakstelling, achterstand heeft opgemerkt en Bloemendaal heeft gevraagd om per direct over te gaan tot acties om de opgelegde taakstelling te realiseren;
  • De gemeente huurwoningen in eigendom heeft welke op grond van een besluit dat op 19 december 1996 is genomen door de gemeenteraad, worden verkocht bij het vrij komen van deze woningen;
  • Dit besluit door de actualiteit is achterhaald;
  • Andere gemeenten Bloemendaal zijn voorgegaan en hebben besloten de eigen woningvoorraad niet te laten inkrimpen door verkoop;

Besluit:

  • Vanaf heden geen woningen meer te verkopen die de gemeente in eigendom heeft. Dit betekent een wijziging c.q. doorhalen van het besluit op 19 december 1996 door de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

namens Hart voor Bloemendaal,
M Roos