Geen verdere verdichting van de dorpskernen

In het Bloemendaals Nieuwsblad stond deze maand een interview met wethouder Henk Wijkhuisen van #D66. Daarin spreekt hij over de grootschalige verstedelijking van dit deel van Nederland. Er komen 260.000 woningen bij. Zijn wens sluit aan bij het motto van alle landelijke partijen: bouwen, bouwen, bouwen. Volgens de heer Wijkhuisen moet Bloemendaal meedoen aan de grootschalige verstedelijkingsopgaaf. Dat betekent voor Bloemendaal een achteruitgang in het woon- en leefmilieu. Ook de natuur zal hier het slachtoffer van worden. Massatoerisme, verkeersdruk, windturbines in natuurgebied, het gaat allemaal ten koste van de kwaliteiten die Bloemendaal kenmerken en waarom mensen hier zo graag willen wonen. Hart voor Bloemendaal is een lokale partij en wij zijn tegen deze bouwdrift. Wij willen de dorpskernen niet verder volbouwen zoals de andere partijen. Onze kerntaak ligt in behoud van de groene leefruimte en het bewaken van de rust. Want is het wel nodig dat er zo veel wordt gebouwd?

In juni werd de acht miljoenste woning toegevoegd aan de woningvoorraad, berichte het CBS. In 1921 was er één woning per 4,8 inwoners. Intussen is er één woning voor elke 2,2 inwoners. Er is momenteel zelfs een betere verhouding huishoudens/woningen dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, schreef CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in mei: zo’n honderd woningen voor 101,2 huishoudens. Deze passage staat in de Groene Amsterdammer over de woningmarkt: ‘Alle kraantjes moeten dicht’. Sinds 2015 steeg het aantal huishoudens weliswaar met 5% maar het aantal huizen steeg met hetzelfde aantal procenten mee. De hoogleraar zegt hierover: ‘Iedereen met een beginnerscursus economie is ingeprent dat een beperkt aanbod leidt tot een hogere prijs. Dus lijkt de conclusie eenvoudig: er moet meer gebouwd worden. Deze ‘baksteen mythe’ hebben we onszelf aangepraat. Het idee dat de wereld vergaat als we niet bouwen.’ De omarmde mantra ‘bouwen bouwen bouwen’ frustreert de hoogleraar. ‘Net als met de klimaatverandering ontbreekt het eerlijke langetermijnverhaal’. Niet het tekort aan huizen is het probleem in Nederland maar een betaalbaarheidscrisis tart ons land. In het artikel wordt het overheidsbeleid tegen het licht gehouden en komt de hoogleraar Banking and Finance aan de Erasmus universiteit met een aantal voorstellen om de crisis in Nederland aan te pakken. U begrijpt het al: die voorstellen houden niet in dat er massaal moet worden bijgebouwd.

Hart voor Bloemendaal schaart zich achter de visie van deze hoogleraar. Hoe dan ook willen we zorgen dat het college in de volgende regeerperiode niet meegaat in het mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Wij wijzen bovendien op de oneerlijke behandeling van Bennebroek. De afspraak was dat op Park Vogelenzang 250 woningen zouden worden gebouwd. Dat is al een aanzienlijk aantal woningen in vergelijking met Park Brederode in het noorden van de gemeente. Maar alsnog besloten de gemeenteraad akkoord te gaan met 300 woningen. Dat is 20% meer dan de afspraak! Hoe komt het gemeentebestuur erbij hiervan af te wijken en Bennebroek vol te plempen met beton?

Het terrein waar 300 woningen worden gebouwd: Park Vogelenzang in Bennebroek

Er is nog een tweede punt waar wij het helemaal niet mee eens zijn: van de 300 woningen worden 100 sociale huurwoningen gerealiseerd. Dat betekent in de praktijk dat de 200 koopwoningen de 100 woningen in de sociale huur moeten bekostigen met als gevolg onbetaalbare huizenprijzen.

Tenslotte hebben wij ook de VVD gehoord die de statushouders waar de gemeente nu geen huisvesting voor heeft georganiseerd in Bennebroek wil onderbrengen. Op Park Vogelenzang zouden de 100 sociale huurwoningen vooral voor de statushouders gereserveerd moeten worden. Ook daar zijn wij op tegen. Het is niet goed als alle statushouders op Park Vogelenzang worden gehuisvest. Spreiding is het beste voor integratie en dat betekent niet dat de focus alleen op Bennebroek gericht mag en moet zijn. De woningen die op Park Vogelenzang worden gereserveerd voor sociale huur zijn er bovendien op de eerste plaats voor de Bennebroekers. Het huisvesten van statushouders mag niet worden opgelost door een bouwprogramma. Huisvesting moet wat ons betreft plaatsvinden binnen de bestaande woningen en niet door nog meer te bouwen.

Dit nieuwsbericht maakt deel uit van ons verkiezingsprogramma. In maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen. Bent u voor lokale zeggenschap, voor het behoud van onze groene leefomgeving en voor een eerlijk bestuur? Dan weet u dat Hart voor Bloemendaal er voor u is.

https://www.groene.nl/artikel/alle-kraantjes-moeten-dicht