Gebrekkige informatie en gerommel met handtekeningen

Onze fractie heeft grote moeite met de gebrekkige, onvolledige, onjuiste en te late informatievoorziening door het college aan de raad. We hebben het niet over incidenten. Dit gebeurt stelselmatig. Dat niet alleen: het komt zelfs voor dat informatie aan onze fractie domweg wordt geweigerd. De reden daarvoor is dat het college ons niet vertrouwt. Dat wordt niet met zo veel woorden gezegd maar dat horen wij van onze bronnen in de wandelgangen. Controle is niet gewenst. Kritiek wordt als bedreigend ervaren door het college van B & W en door de gemeentesecretaris. Wanneer kritiek gerechtvaardigd en terecht is en de intentie is het bestuur naar een hoger niveau te tillen, dan is kritiek niet verkeerd. Zodra echter het debat uit angst voor kritiek wordt uitgeschakeld en raadsleden monddood worden gemaakt of alleen nog politiek correct gedrag gaan vertonen, neemt het risico op ongelukken toe. En dat gaat altijd ten koste van de inwoners. Uiteindelijk betalen zij de rekening.

Terug naar de gebrekkige informatievoorziening. Op grond van artikel 169 Gemeentewet heeft elk raadslid recht op informatie en hoort deze ook te worden verstrekt. Helaas is de werkelijkheid dus anders. Begin juli 2018 beloofde onze burgemeester nog plechtig beterschap.  Daar is bar weinig van terecht gekomen. Binnen enkele maanden ging het al weer de foute kant op. Zo wordt het wel erg ingewikkeld om nog goed de controlerende taak uit te voeren. Dat gebrekkige controle door de raad grote gevolgen heeft blijkt uit het feit dat Bloemendaal de afgelopen jaren miljoenen EUR is kwijtgeraakt aan slecht functionerende IT systemen met Heemstede. Wij kenden de inhoud van de Gateway reviews van 2017 niet. Er was toen al sprake van een noodsituatie. Twee jaar verder en EUR 6 miljoen armer, wordt IT bij een derde partij ondergebracht. Slechte of gebrekkige controle kost geld. Veel geld.

Een ander punt van zorg is het gerommel met handtekeningen. Eerder deed ons raadslid Roos aangifte tegen wethouder N Heijink (VVD) en gemeentesecretaris W Atsma wegens valsheid in geschrifte. Gisterenavond vertelde raadslid Heukels (LB) dat hij had geconstateerd voor de tweede keer dat handtekeningen in stukken niet ‘echt’ waren. Als wij niet meer kunnen vertrouwen op handtekeningen, dan is het eind zoek. Het wordt op die manier wel erg eenvoudig de waarheid geweld aan te doen. Het is terecht dat Heukels dit aankaart bij de burgemeester. Hieronder een kort fragment van de vergadering van 4 april jl met daarin de reactie van de burgemeester.