F1 en de particuliere verhuur van kamers

Tijdens de informatieavond in het gemeentehuis over de verwachte overlast als gevolg van het opschalen van het aantal treinen door Overveen richting Zandvoort, was door de wethouder een toezegging gedaan. De vragen en antwoorden van die avond zouden schriftelijk worden gepubliceerd samen met het verslag. Helaas is dat niet gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners serieus worden genomen en dat moet ook blijken uit de praktijk. Geen woorden maar daden.

Inwoners horen inspreekrecht terug te krijgen en voordat een belangrijk besluit wordt genomen dat van invloed is op de leefomgeving, dient eerst sprake te zijn van inspraak en participatie en natuurlijk moet de gemeente ook de juiste informatie verstrekken aan onze inwoners.

Van dat doel zijn we nog een eind verwijderd blijkt maar weer eens want over de gevolgen van de F1 races in Zandvoort zijn de inwoners van Overveen vooraf niet gehoord. Wij vinden de hele gang van zaken rond de F1 en de impact die dat heeft op de Overveners slordig en vroegen de wethouder wanneer hij doet wat hij heeft beloofd. Ook hebben wij aangedrongen op een geluidscherm. Ons amendement werd keihard afgewezen door de wethouder.

Wat daarover werd gezegd zullen wij u nog vertellen maar eerst even dit:

van diverse kanten krijgen wij te horen dat inwoners van #Overveen vrezen dat het aantal toeristen of bezoekers dat zal overnachten in Overveen bij particulieren aanzienlijk zal toenemen als gevolg van de geplande extra activiteiten rond de #F1 en de evenementen die daaromheen worden georganiseerd. Ook met het oog op de plannen van de #MRA om van Zandvoort en van Bloemendaal ‘#AmsterdamBeach’ te maken, wordt gevreesd voor de komst van het ‘rolkoffertjeslegioen’. Wat betekent dit voor Overveen en krijgen de andere dorspkernen, zoals Bloemendaal, Bennebroek en Vogelenzang hier ook mee te maken? Feit is dat er nu al actief reclame wordt gemaakt voor de verhuur van kamers, etages, complete huizen, zolderverdiepingen, zomerhuisjes etc. Alles kan, als het maar geld oplevert. Het gaat zelfs zo ver dat een groot makelaarskantoor vanaf de fb-pagina direct doorverwijst naar particuliere verhuurders. Dat belooft nog wat… #BloemendaalbeachforAmsterdam? Willen wij dat wel?

Vandaag in de besluitenlijst van het college het volgende:

012 Beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur Bloemendaal

Het college besluit:

  1. de beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur gemeente Bloemendaal vast te stellen;
  2. de raad te informeren met een collegebrief.

Wij zullen de wethouder hierover bevragen. Ook zullen we de burgemeester vragen welke (extra) maatregelen worden getroffen in de gemeente teneinde de openbare orde te handhaven in de periode dat de evenementen en de GP plaatsvinden. Wij hebben vernomen dat sprake is van #drugsoverlast en automobilisten die veel te hard rijden maar ook van geluidsoverlast als gevolg van langsrazende motoren en vernielingen aan auto’s in Overveen. Veel gehoorde vraag: wat doet de politie? Is er voldoende oog voor de situatie daar? Mensen hebben begrip voor beperkte mankracht en middelen bij politie maar tegelijkertijd is er ook toenemende bezorgdheid en onvrede hierover. Worden de doelen en prioriteiten juist gesteld?