Extra raadsvergadering 6 mei

As maandag, 6 mei is er een extra raadsvergadering. Integis heeft aan de bel getrokken. Het onderzoek is op de klippen gelopen. Daarover een strak commentaar in het Haarlems Dagblad van verslaggeefster Margot Klompmaker.

Het forensisch accountantsbureau Integis heeft een tussenrapport toegestuurd aan de raad waarin staat dat de onderzoekers zijn gestrand. Dat rapport vindt u hier:

Tussenrapportage Integis

Deze mislukking zagen wij al lang aankomen. Met alle toestanden die de burgemeester heeft gecreëerd rond de ‘geheimhouding’ en het gedoe over stukken die niet door hem zijn vrijgegeven, is het vertrouwen in dit onderzoek bij onze fractie weg. Wij leggen de verantwoordelijkheid hiervoor op de eerste plaats bij de burgemeester. Want waarom geeft Elbert Roest niet gewoon de informatie die hij bij wijze van spreken kant en klaar op zijn bureau heeft liggen aan Integis? En waarom die verkramping en angst om zaken aan het daglicht te brengen? Wie wordt hier nu beter van of worden bepaalde personen zo in bescherming genomen? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Dan iets over de kwaliteit van het tussenrapport. Wij zijn hier glashelder over: dit is prutswerk. Als dit bij elkaar EUR 60.000 gekost heeft, dan gooien wij de armen in de lucht. In dit rapport staat namelijk helemaal niets nieuws aan feiten of bevindingen. En deels is het ook niet correct. In de tijdlijn staan diverse fouten.

Wat heeft Integis de afgelopen maanden dan precies gedaan? Heeft de gemeente dit bedrag al betaald? Waar is de controle over de financiën in deze gemeente? Zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over betaling en levering of kreeg Integis de vrije hand? Het is wel erg makkelijk om uren op te tellen en in rekening te brengen, maar je wil toch waar voor je geld? Wij geloven heus dat de medewerkers van Integis tijd hebben besteed aan het tussenrapport. Alleen: je kunt populair gezegd je tijd ook wel doorbrengen met het bakken van pannenkoeken. Of dat EUR 60.000 waard is, wagen wij te betwijfelen. Als het waar is dat de gemeente blind geld heeft overgemaakt, zonder zich af te vragen wat daar nu precies tegenover staat, dan trekken wij de haren uit ons hoofd. Dat Integis het presteert om met zo’n waardeloos rapport aan te komen, vinden we onaanvaardbaar gezien de goede reputatie van dit bureau.

Dan nog iets over de belemmeringen waar Integis melding van maakt in dit tussenrapport. Dat is allemaal flauwekul. Die belemmeringen waren te voorzien. We noemen een concreet voorbeeld: dat Roos in een strafproces zit weet iedereen in de gemeente. Dat is geen belemmering. Dat is een feit. En dat feit is al vier jaar bekend. Dat er binnen deze gemeente voortdurend gewerkt en gedreigd wordt met geheimhoudingen, is ook een gegeven.  Integis had moeten eisen dat het werk alleen dan kan worden uitgevoerd indien die geheimhoudingen worden opgeheven. Punt. Wanneer bepaalde personen niet willen meewerken, dan betekent dat nog niet het einde van een goed onderzoek. Waarom niet voormalig loco-gemeentesecretaris Katinka Kensen opgeroepen  voor een interview? En wat te denken van Wilma Atsma (de huidige gemeentesecretaris), Ton van der Wees (gemeentesecretaris in 2014), de voormalig huisadvocaat Willem van der Werf  die nauw betrokken was bij het dossier Elswoutshoek en hierin een centrale rol speelde etc. Waarom niet Harry Borghouts opgeroepen? Wat te denken van Meindert Fennema? oud-wethouder Jur Botter? Er zijn meer dan voldoende kandidaten die kunnen verklaren wat er is gebeurd. Waarom is Integis akkoord gegaan met het buiten het onderzoek houden van de ambtenaren? Achtergrondinformatie van Roos en Slewe staat bovendien in de boeken die zij schreven (‘Alles is hier geheim‘ resp. ‘Niet ons soort mensen‘).

Tenslotte vinden wij het belangrijk om u te vertellen dat wij niet hebben ingestemd met de onderzoeksopdracht omdat meteen al duidelijk werd dat de burgemeester zijn beloften niet nakwam. Hieronder ziet u een filmpje over het verloop van de raadsvergadering van 13 december 2018.