Extra raad Bijduinhof

Wij hebben gevraagd een extra raadsvergadering bijeen te roepen. Het college heeft namelijk zonder de raad te consulteren in een oogwenk besloten hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank. Ook is er een voorlopige voorziening aangevraagd (kort geding in bestuursrecht). Alles doet het college om het de bouwer naar de zin te maken, zodat Bijduinhof toch gebouwd wordt conform de huidige plannen. Wij zijn het hier niet mee eens. We willen tekst en uitleg van het college en vragen daarom een extra raadsvergadering. Het is alleen mogelijk dit te organiseren als vijf van de 19 raadsleden dit ondersteunen. Het ziet er helaas niet naar uit dat we voldoende steun krijgen. De meeste partijen zijn van mening dat het college het recht heeft te procederen. Waarom dan toch een extra raadsvergadering? Dat leggen we hier als volgt uit:

  1. diverse keren heeft het college, oa bij monde van wethouder Heijink (VVD), gezegd dat zijn handen gebonden waren. Juridisch had hij geen handvat om de bouwer/ontwikkelaar aan te spreken. Volgens Heijink bleef de bouw binnen de vergunning en ook binnen het bestemmingsplan. Dat is niet waar. Daarover heeft de rechtbank nu uitspraak gedaan. Het handvat is er. Waarom weigert Heijink dan in te grijpen?
  2. de wethouder heeft ook gezegd: de bouwer/ontwikkelaar bouwt voor eigen rekening en risico. Met andere woorden: alles wat in strijd met de regels wordt gebouwd is het risico van de bouwer. Als dat zo is, waarom maakt de gemeente zich dan zo druk om de belangen van de bouwer veilig te stellen? Wat steekt hierachter?
  3. Als de bouwer een eigen belang heeft, kan de bouwer zelf een proces starten. Waarom moet de gemeente op kosten van de inwoners deze procedure voeren? Dit is gemeenschapsgeld. De advocaat die de gemeente heeft ingehuurd kost veel geld. Het is geen kantoortje op de hoek van een straat. Dit gaat ver boven de EUR 25.000 uit die als ondergrens is gehanteerd. Dat wil zeggen: boven dit bedrag moet toestemming aan de raad worden gevraagd. Waarom gebeurt dat niet?
  4. Wij vragen ons ook af: de gemeente procedeert tegen de eigen inwoners, omwonenden rond Bijduinhof. Wie neemt het op voor deze mensen? Hebben deze mensen geen recht op een gemeente die rekening houdt met hun belangen?

U zult zich afvragen: hoe zit het dan met de kopers van de toekomstige woningen in het Bijduinhof? Voor de kopers is dit natuurlijk een drama. Dat begrijpen wij ook. Maar eerlijk gezegd wordt het drama niet minder groot door hoger beroep in te dienen. Want tot nu toe heeft het college de kop in het zand gestoken en is de ellende alleen maar groter geworden. Kijk: als er een fout is gemaakt, als er iets niet klopt, dan moet je gewoon toegeven dat dat is gebeurd. Met elkaar om de tafel gaan zitten en kijken of je er als nog uit komt met elkaar. Dat is hier absoluut niet gebeurd. Het college heeft alle bezwaren van omwonenden niet serieus genomen. Verstoppertje gespeeld. Bij veel betrokkenen is de indruk gewekt dat het college hier iets te verbergen heeft. Dat er een of andere schadeclaim boven het hoofd van het college hangt. Wij tasten hier compleet in het duister. Alles wat wij vragen wordt afgedaan met nietszeggende reacties. Of zoals wethouder Heijink standaard zegt: ‘ik kom hier zo spoedig mogelijk op terug. Ik hoor dit nu ook voor het eerst. Ik ben geen technisch iemand. Ik wist het ook niet. Ik zoek het voor u uit. U hoort van mij. Met het volgende griffiebericht ontvangt u antwoord.’ Daar zijn wij nu wel een beetje klaar mee. Het mag dan een collegebevoegdheid zijn om in hoger beroep te gaan, dat neemt niet weg dat dit een groot en belangrijk project is waar heel veel mensen kritiek op hebben, waar veel omwonenden direct in hun bestaande woongenot worden aangetast en waarin het college nog nooit duidelijkheid heeft kunnen verschaffen. Omwonenden zijn ook van mening dat de gemeente het met de waarheid niet zo serieus neemt. Wij vinden het hoogst curieus dat Bijduinhof zo volkomen los gezien wordt van het andere bouwplan dat direct daarnaast wordt gerealiseerd, namelijk op het voormalig Marinehospitaal terrein in Overveen. De wethouder zegt wel: Bijduinhof is een heel lelijke terp geworden en hij vindt het zelf ook oerlelijk voor de omgeving, maar als het puntje bij paaltje komt, zijn dit loze woorden.

De wethouder moet nu aan zijn stutten gaan trekken. Eerder dienden we een motie van wantrouwen in tegen de wethouder. Die werd niet gesteund. Alle raadsleden waren ervan overtuigd dat de man zijn stinkende best deed. Maar wij zien een zwalkende wethouder. Of in ieder geval zwalkend naar de omwonenden toe. De bouwer zal ongetwijfeld in zijn nopjes zijn, maar daar is de wethouder niet door aangesteld. Eerlijk gezegd zijn wij het goed zat.