‘Er zijn te weinig woningen’

Samen met Liberaal Bloemendaal dienden wij een verzoek in voor een interpellatiedebat over de situatie rond #Blekersveld en de huisvesting van statushouders. Dit debat zal vanavond plaatsvinden (raadsvergadering van 12 november 2020). Ons verzoek voor dit debat is goedgekeurd door de meerderheid van de raad op 5 november jl. De partijen die tegen stemden waren: CDA, D66 en VDB (bij elkaar 7 van de 19 zetels). De vragen die wij willen stellen aan de wethouder S de Roy van Zuidewijn-Rive en H Wijkhuisen staan hier: vragen interpellatiedebat Blekersveld 12 november 2020 en we hebben ze hieronder ook gepubliceerd.

Het is belangrijk duidelijkheid te verkrijgen van de beide wethouders en vooral van mevrouw S de Roy van Zuidewijn-Rive die verantwoordelijk is voor de huisvesting van statushouders voor 31 december 2020.

In Nieuwsuur (10 november 2020) liet de wethouder alvast weten dat de deadline niet wordt gehaald.

https://youtu.be/rvRfefVLs_M

Wij hebben in ieder geval twee moties klaarliggen. Beide moties hebben betrekking op het alsnog plaatsen van 30 tijdelijke woonunits (gestapeld) op het parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg in Overveen. Het is juridisch realistisch en haalbaar deze 30 woningen te plaatsen zonder tegen de problemen aan te lopen die wij bij Blekersveld hebben gezien en verwijzen naar het advies van de huisadvocaat van de gemeente. Dat advies van de advocaat is belangrijk als achtergrondinformatie voor de raad. Echter, het college weigert het advies tot nu toe met de gemeenteraad te delen. Wij hebben een kopie ontvangen per ongeluk van de loco-gemeentesecretaris en hebben de inhoud kunnen bestuderen maar helaas geldt dat niet voor de andere raadsleden. Een gebrek aan kennis met als gevolg dat foute besluitvorming en grote schade voor de gemeente.

Waarom wil het college het advies van de huisadvocaat niet delen met de raad? Is dat misschien een NIMBY gedachte? Wil het college de opvang van statushouders niet in de eigen ‘achtertuin’? Dat zou wel heel ernstig zijn…