Er gaat niets boven rechtvaardigheid

De filosoof Socrates (469-400 vc) zei het al: er gaat niets boven rechtvaardigheid. Dat is ook onze lijfspreuk.  Juist daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering gisterenavond aan de wethouder RO gevraagd of zij op de hoogte was van het artikel dat gepubliceerd is op Dichtbij. In dat artikel, zie de link hierna, wordt verteld dat het college van B&W Haarlem excuses aanbiedt aan een inwoner voor laster. Eerder heeft Hart voor Bloemendaal de wethouder RO verzocht om een rectificatie mbt twee inwoners van Bloemendaal. Deze inwoners zijn in een interview in het Haarlems Dagblad geschaad in hun eer en goede naam. Deze inwoners zijn zwart gemaakt, terwijl er nog geen begin van bewijs geleverd is. De wethouder weigert te rectificeren. Dat staat in schril contract met de situatie in Haarlem, waar de VVD van plan is de onderste steen boven te krijgen. In Bloemendaal kijkt de raad de andere kant op. Dat kunt u ook zien op de bandopname, onder punt 8. U ziet ook dat de wethouder van mening is dat het om een ander geval gaat. Maar waarom dat zo is, blijft in de lucht hangen. Feit is dat deze inwoners van iets beschuldigd worden dat niet bewezen is. Dat hebben drie raadsleden intussen ook bevestigd. Deze raadsleden, waaronder de fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal hebben de stukken ingezien op basis waarvan de beschuldigingen in het HD zijn geuit. Die stukken, die nog altijd niet openbaar zijn gemaakt, ondanks een indringend verzoek daartoe van onze partij op 8 september jl, bieden geen enkel houvast voor de beschuldigingen. Het is natuurlijk heel kwalijk dat mensen beschadigd worden door het openbaar bestuur, terwijl ze geen kans hebben op verweer. Wat wij ook heel beschamend en teleurstellend vinden is dat de andere partijen in Bloemendaal dit punt, dat van essentieel belang is voor een rechtvaardige politiek, laten rusten en een rectificatie niet noodzakelijk achten. Sterker nog: ons is verzocht om dit punt te laten rusten. Wij mogen er niet meer over beginnen. Dat is de wereld op zijn kop. Wij blijven dit dossier met grote aandacht volgen en opkomen voor de mensen die weerloos zijn en op deze manier schade oplopen in hun persoonlijke levenssfeer. Hier is sprake van een groot onrecht. Dat laten wij dus niet rusten.

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2014/23-oktober/20:00 punt 8

http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/3748180/laster-en-politieke-immuniteit-.aspx Het artikel in dichtbij

en onze vragen:Rondvraag 23 oktober 2014 Hart voor Bloemendaal