Eneco en oorlogsleed

De gemeente Bloemendaal verkoopt haar aandelen in Eneco aan het Japans consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. Hart heeft tegen deze verkoop gestemd o.a. omdat het jaarlijks dividendinkomen een vaste bron van inkomsten was en onze partij vreest dat de gemeente het geld niet op de juiste wijze gaat besteden. Veel geld wordt uitgegeven aan nutteloze zaken. Potverteren is tot kunst verheven.

De raad heeft in grote meerderheid voor verkoop heeft gestemd.

Hart heeft er bij het college en de raad op aangedrongen het leed dat de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan te erkennen en drong er tijdens de raadsvergadering van 30 januari jl op aan gehoor te geven aan de zeer terechte oproep hieronder. Dit dringende verzoek was aan de raad gericht in de brief die wij hier integraal overnemen, zie cursief gedrukt hieronder. Wij hebben getracht deze brief te agenderen, maar Hart kreeg geen steun in de gemeenteraad van Bloemendaal en het college van Burgemeester en wethouders vond het blijkbaar ook niet nodig.

Wij vinden het onbestaanbaar dat het college aan deze brief geen gehoor geeft en spreken met smart onze verbijstering uit over de houding van de gemeenteraad en het college in deze.

Een zwarte bladzijde in de beraadslagingen van 30 januari 2020

Geachte Gemeenteraad

Met deze mailbrief teken ik bezwaar aan tegen onvoorwaardelijk verkoop van Eneco aan Mitsubishi.

Ook Nederlandse krijgsgevangenen moesten tijdens de Tweede Wereldoorlog in de mijnen en op de scheepswerven van Mitsubishi dwangarbeid verrichten. Zij werden met ‘hell ships’ uit Nederlands-Indië naar Japan gebracht om aldaar tewerkgesteld te worden. Onder erbarmelijke omstandigheden doorstonden zij zware dwangarbeid, vernedering en mishandeling. Op 9 augustus 1945 wierp Amerika een atoombom op Nagasaki, waar de Fukuoka-kampen waren gesitueerd. We kunnen ons geen voorstelling maken van de hel waarin zowel de inwoners als de krijgsgevangenen terechtkwamen.

Veel Nederlanders overleefden het krijgsgevangenschap in Japan niet. Zij die het konden navertellen, waren voor het leven getraumatiseerd. Mitsubishi heeft nooit stappen ondernomen om hen excuses aan te bieden en/of te compenseren. Wrang genoeg deed Mitsubishi dat in 2015 wél aan Amerikaanse en Chinese ex-dwangarbeiders.

Eind november 2018 maakte Eneco bekend dat het bedrijf voor 4,1 miljard euro zal worden overgenomen door Japanse multinational Mitsubishi en het Japanse elektriciteitsbedrijf Chubu. De verkoop moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders, een groep van 44 Nederlandse gemeenten. En door de minister van Economische Zaken.

Slechts enkele hoogbejaarde ex-dwangarbeiders van Mitsubishi zijn nog in leven. Samen met hen maken wij, nabestaanden en sympathisanten, een vuist tegen de onvoorwaardelijke verkoop van Eneco aan Mitsubishi en eisen vooraf officiële excuses en compensatie.

In dit jaar waarin ‘75 jaar Vrijheid’ centraal staat, is de overname zonder excuses en compensatie voor slachtoffers en nabestaanden bitter en onwenselijk.

Wij roepen onze 44 Nederlandse gemeenten, Eneco en de minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD) op om het oorlogsverleden van Mitsubishi mee te wegen. Doe recht aan hen die hebben geleden, simpelweg uit respect.

Aan een miljardendeal Eneco-Mitsubishi kleeft nog steeds 75 jaar oorlogsleed.

Ga de deal NIET aan ZONDER excuses en compensatie voor ex-dwangarbeiders en nabestaanden.

Laat van u horen als gemeenteraad dat deze deal de kanttekening verdient dat nog steeds recht moet worden gedaan aan het onrecht en het leed die de krijgsgevangenen hebben moeten ondergaan. Laat 2020 het jaar zijn van ‘Na 75 jaar eindelijk vrijheid’.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet