En wat is uw mening? Over geld en andere zaken

Bushalte Rijksstraatweg: de bushalte op de hoek van de Rijksstraatweg- Bennebroekerlaan komt te vervallen. In plaats daarvan komt er een nieuwe bushalte ter hoogte van de Linnaeushof ongeveer 175 meter ten noorden van de huidige halte. Daar is meer ruimte, de halte voldoet aan de geldende normen en is straks ook toegankelijk voor minder validen. Veel voordelen dus. Er is ook een nadeel en dat is dat de parkeerplekken daar komen te vervallen. Daarover zijn omwonenden en winkeliers niet te spreken. De wethouder, Henk Wijkhuisen, verklaarde desgevraagd dat er geen participatie heeft plaatsgevonden. De gemeente liet ons weten dat er slechts twee alternatieven zijn:

  • De huidige bushalte laten vervallen en dus ook geen nieuwe halte bij de Linnaeushof.
  • De bushalte houden op de huidige plek. Volgens de gemeente is dat minder veilig, en bovendien voldoet deze ook niet aan de normen die daarvoor gelden. Tenslotte is de huidige halte niet toegankelijk voor minder validen en is er geen plek om fietsen te stallen. De fietsen worden nu in de haag bij de tandartsenpraktijk geduwd. Dat biedt een rommelige aanblik.

De Jeugdhulp als zorgenkind: Hierover schreven wij u al eerder. De kosten voor de Jeugdhulp zijn onbeheersbaar, lijkt het. Maar meer geld voor Jeugdhulp levert nog geen betere zorg op. Onze fractievoorzitter stuurde een ingezonden brief naar het Bloemendaals Nieuwsblad.

De kwestie Bijduinhof: twee fracties (ZB en VDB) stelden voor een uitgebreid onderzoek te doen naar de fouten die gemaakt zijn bij de bouw van #Bijduinhof in #Overveen. De onvrede daarover bij de nieuwe bewoners maar ook de oorspronkelijke bewoners is groot. Dit blijkt ook uit een artikel in het Haarlems Dagblad deze week. Het is in alle opzichten een triest verslag, maar we vrezen wel dat de verslaggever van de krant het eerlijke verhaal vertelt. Hoe nu verder? Ons standpunt is dat als de raad een opdracht geeft voor een onderzoek, er heel duidelijk van tevoren moet worden vastgesteld wat er precies wordt onderzocht, door wie, voor hoeveel geld en wat het doel is. Bovendien vinden wij dat wil het kans van slagen hebben, een raadsonderzoek breed moet worden gedragen. Dat lijkt al niet te lukken want de VVD ziet zo’n onderzoek niet zitten. Dat is ook niet zo gek natuurlijk omdat met name wethouders Tames Kokke en Nico Heijink van de VVD mede verantwoordelijk zijn voor het debacle.

En dan is er nog iets. Het onderzoek moet niet eindigen zoals we hebben gezien bij #Integis dat onderzoek zou doen naar het andere debacle in deze gemeente: het dossier #Elswoutshoek. Dat Integis-onderzoek is in het water gevallen omdat de onderzoekers de onderzoeksobjecten niet konden vaststellen, zo luidde de verklaring bij de tuchtrechter. Dat terwijl de raad die onderzoeksobjecten wel degelijk had bepaald. Het onderzoek flopte en heeft de gemeente intussen wel een slordige EUR 110.000 gekost. Zonde van het geld. En dus beslist niet voor herhaling vatbaar.

Gemeentelijke belastingaanslag: uw OZB-aanslag viel op de mat deze week: de aanslag is weer aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. Dat is natuurlijk teleurstellend al zullen wellicht ook veel inwoners er begrip voor kunnen opbrengen. Veel gemeenten in Nederland kampen met hogere uitgaven voor Jeugdhulp zonder dat daar voldoende middelen tegenover worden gesteld door het Rijk. Aan de andere kant zien wij ook dat de gemeente Bloemendaal gemakkelijk geld uitgeeft dat er niet is. We noemen enkele voorbeelden.

  • De afgelopen jaren heeft de gemeente voor EUR 1.000.000 uitgegeven aan vernieuwing van het wagenpark. Alle wagens moesten duurzaam en het beste was nog niet goed genoeg op dat vlak. Het bestaande wagenpark voldeed nog uitstekend en had nog zeker jaren meegekund zonder enig probleem. Maar ja, het is alles duurzaam wat de klok slaat en dus is er grof geld uitgegeven voor de elektrische wagens. We staan natuurlijk positief tegenover plannen die goed zijn voor het milieu. Maar we vinden het ook belangrijk om voorzichtig met het geld om te gaan want het is de belastingbetaler die hiervoor opdraait. Wagens de deur uit doen alleen maar omdat ze niet elektrisch zijn, vinden we onbegrijpelijk. Zowel vanuit financieel als uit economisch oogpunt bezien en bovendien vragen we ons af hoe duurzaam dat eigenlijk is. Want de bestaande auto’s worden niet vernietigd.
  • Een ander voorbeeld: de gemeente heeft de juridische afdeling verzwaard. Diverse (interim-) juristen zijn ingeschakeld om raadsvragen te beantwoorden. Dat kost op jaarbasis ruim EUR 200.000. Ook dat is zonde van het geld omdat de juristen de vragen niet beantwoorden, maar juist de vragen vakkundig blijken te ontwijken. Daar is helemaal niemand mee geholpen. Ook weer zonde van het geld.
  • Een derde voorbeeld is de in december ingehuurde interim-gemeentesecretaris J. Kradolfer die gedurende drie dagen per week werkt voor de gemeente Bloemendaal. Zijn honorarium bedraagt EUR 20.000 per maand. We hadden voor dat bedrag grootsere daden verwacht dan af en toe een conference call waarin hij pleegt te zeggen: ‘ik sta pal voor mijn ambtenaren’. Ook vindt hij dat raadsleden geen recht hebben op de informatie waar zij om verzoeken. Een bekende slogan van de heer Kradolfer is: ‘u krijgt als raadslid informatie op een need to know basis. En dat is dus iets anders dan nice to know’. Daarmee doet hij voorkomen alsof raadsleden niet serieus met hun werk bezig zijn en onzin-vragen stellen. Heel jammer dat hij door zijn werkwijze geen bijdrage levert aan goed democratisch bestuur. Wat ons betreft had één van de drie loco-secretarissen de functie van de heer Kradolfer uitstekend kunnen waarnemen voor de duur van 5 tot 6 maanden. Want daarna zal een nieuwe gemeentesecretaris in dienst treden. Blijft de vraag: waarom is de heer Kradolfer eigenlijk benoemd? Wat is zijn bijdrage gedurende die 6 maanden? Is dat EUR 120.000 waard?
foto Haarlems Dagblad

We houden het voor nu op deze drie kleine voorbeelden. Meer nieuws over de gemeentelijke belastingen volgt later.