Elswoutshoek

Op 31 juli 2014 kwam de raad met spoed bijeen omdat burgemeester Ruud Nederveen op een negatieve manier in het nieuws was gekomen in het actualiteitenprogramma Eenvandaag. Aan deze negatieve media aandacht ligt een langslepend conflict ten grondslag: Elswoutshoek, eigendom van de gebroeders Slewe. Ondanks de zeer scherpe kritiek op het functioneren van de burgemeester, heeft Hart voor Bloemendaal op dat moment niet voor de motie van de PvdA gestemd om de burgemeester naar huis te sturen. Hiervoor zijn twee redenen: (1) de burgemeester is niet de enige die schuldig is aan het escaleren van het conflict rond Elswoutshoek en (2) de burgemeester beloofde in de vergadering aan Hart voor Bloemendaal om hard te gaan werken aan een ‘onorthodoxe oplossing’ voor dit conflict. Dat klonk ons als muziek in de oren, want deze ruzie duurt al jaren en kost de gemeenschap heel veel geld en zorgt voor negatieve publiciteit. Bovendien ondermijnt dit gedoe het vertrouwen in de politiek en het bestuur van onze gemeente.

We zijn inmiddels een paar weken verder. Tot onze grote teleurstelling is er van die ‘onorthodoxe oplossing’ niets terecht gekomen. Integendeel, het conflict loopt verder uit de hand, voor zover dat nog mogelijk is. De rol van de nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening vinden wij buitengewoon teleurstellend omdat deze wethouder vindt dat er helemaal geen oplossing mag komen. Zij (Marjolijn de Rooij van Groen Links) vindt zelfs dat de burgemeester zijn boekje te buiten is gegaan. Dat is niet constructief. Hart voor Bloemendaal gaat onderzoeken waarop de wethouder haar mening baseert.