Elswoutshoek

De VVD is mordicus tegen de bouw van een woning op Elswoutshoek. De fractievoorzitter Bolkestein maakt er een principe kwestie van. Dat kan en dat mag, maar in dit geval is het ‘all water under the bridge’. Een gevalletje van: verdiep je in de stukken en probeer te begrijpen wat een verklaring van geen bedenkingen inhoudt. Eind 2013 heeft de raad in Bloemendaal een verklaring van geen bedenkingen afgegeven (vggb). Eenmaal gegeven, blijft gegeven. Als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een bouwplan dat voldoet aan het inrichtingsplan voor de utiliteitszone zoals dat eind 2013 door de raad is goedgekeurd, dan moet het college meewerken. De heer Bolkestein weet dat niet. Hij kent die verklaring niet, of hij weet niet wat de juridische consequenties zijn in dit geval. Op de website verklaart hij dat het bestemmingsplan leidend is. Ja, dat zal best. Maar een vggb is er juist voor om een bouwplan toe te staan dat strijdt met een bestemmingsplan. Dat weet de VVD blijkbaar niet, of de VVD weet het wel maar kiest er voor om het dood te zwijgen. Gevolg? De kosten rijzen de pan uit, er is weer een interim accounthouder, zoals dat zo deftig heet, aangesteld om de boel aan elkaar te praten. Wat niet lukt, zo lang de grootste en machtigste partij dwars blijft liggen. De VVD krijgt in Bloemendaal namelijk altijd gelijk. Dit keer echter niet. Want wat schrijft de advocaat van de gemeente (!) hierover: Het probleem is echter dat het college niet (meer) de vrijheid heeft om de omgevingsvergunning te weigeren in verband met aspecten waarvoor de Vvgb is afgegeven (Kamerstukken II, 30 844, nr. 8, p. 14). De Vvgb is in dit geval nu juist afgegeven voor het aspect van de goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat het college in beginsel niet vrijstaat om een omgevingsvergunning, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven, wegens strijd met de goede ruimtelijke ordening te weigeren.’