Eindigt Bloemendaal als Finsterwolde?

Het gaat niet goed in Bloemendaal. Dat wil zeggen: Bloemendaal is een heerlijk dorp om in te wonen, maar er is bestuurlijk heel erg veel mis. De raad functioneert niet, de problemen stapelen zich op, zwak bestuur heeft deze gemeente jarenlang parten gespeeld. Willekeur of onbehoorlijk bestuur is een veelgehoorde klacht. Afgelopen donderdag 24 september jl kondigde de interim burgemeester mevrouw Emmens haar vertrek aan. Op zondag werd 27 september jl maakte wethouder Botter zijn aftreden bekend. D66 stapte uit de coalitie. De twee overgebleven collegepartijen VVD en Groen Links gaan door. Het persbericht van 28 september jl van de VVD Bloemendaal luidt als volgt:

Afgelopen donderdagavond kondigde onze burgemeester, Aaltje Emmens-Knol, haar directe ontslag aan. De burgemeester noemde als belangrijkste reden voor haar vertrek de negatieve energie die uitgaat van sommige raadsleden en hun weinig constructieve reactie op haar verbeterplannen. VVD Bloemendaal betreurt het vertrek van de burgemeester en heeft haar verbeterplannen altijd gesteund.

Op zondag besloot D66 zich terug te trekken uit de huidige coalitie. Wij denken niet dat Bloemendaal hierbij is gebaat. Wel delen wij de opvatting van D66 dat de bestuurscultuur in Bloemendaal ingrijpend moet veranderen. In de afgelopen anderhalf jaar zijn echter al veel personen van positie gewisseld. Twee burgemeesters en drie wethouders zijn nu afgetreden. Het ambtelijk apparaat heeft een nieuwe directeur en een nieuwe organisatiestructuur. Het is wat ons betreft nu tijd voor bestuurlijke rust, een einde aan discussies over personen en processen en voor terugkeer naar de inhoud. Wij denken dat het belang van Bloemendaal daarmee het best is gediend.

Bloemendaal moet worden bestuurd en wij zijn blij dat de VVD- en GroenLinks-wethouders bereid blijven deze verantwoordelijkheid te dragen. De VVD zal op korte termijn de andere partijen uitnodigen voor gesprekken over hoe nu verder. We zullen dan uiteraard spreken over de voortgang van de coalitie, maar ook over een oplossingsrichting voor de raad als geheel. Hiervoor formuleerden wij afgelopen vrijdag reeds een eerste versie, die door vrijwel alle partijen gunstig werd ontvangen. Dat biedt hoop.

Martijn Bolkestein

fractievoorzitter VVD Bloemendaal

In het persbericht wordt gesproken over een oplossingsrichting voor de raad als geheel. Daarop zou door vrijwel alle partijen gunstig zijn gereageerd. Van onze kant begrijpen wij deze tekst niet. Want wat is dan die oplossingsrichting? Wij hebben de heer Bolkestein gevraagd: Hoe luidt jullie visie voor de komende jaren? Wat is het plan van de grootste partij van Bloemendaal, de VVD? Dat de VVD met een goed doordacht plan moet komen, spreekt voor zich want de chaos is momenteel niet meer te overzien. Al jaren is het een enorm gedoe met allerlei dossiers waarin sprake is van ernstige conflicten, juridische procedures en bestuurlijke wanorde en meten met twee maten (oa handhaving: in het ene geval wel, in het andere geval niet). Het gevolg is dat inwoners onderhand het gevoel gaan krijgen dat zij in een gemeente wonen waar andere regels gelden. Of dat de wet überhaupt niet van toepassing is omdat de raad er compleet eigen ideeën op nahoudt (bijv: het onwettig intrekken van de verklaring van geen bedenkingen mbt Elswoutshoek).

Voor onze inwoners moet er nu een keer orde op zaken worden gesteld en dienen persoonlijke belangen en frustraties opzij gezet te worden. Hoe eerder, hoe beter. Wij vinden dat Bloemendaal te zeer beschadigd is geraakt. Dit is niet goed voor onze inwoners. Het is bovendien erg demotiverend werken op deze manier voor het ambtelijk apparaat. De vraag is ook of de VVD nog wel kan besturen gegeven de huidige omstandigheden. Zie ook de gang van zaken tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van 10 juli jl en de raadsvergadering van 24 september jl.

Moet de gemeente onder curatele worden gesteld, net als in Finsterwolde in 1951? In dat jaar werden de gemeenteraad en het college bij wetswijziging naar huis gestuurd. Meer over de bijzondere situatie in Finsterwolde vindt u hier: http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/uit-de-oude-doos-finsterwolde/

 

Artikel Elsevier: http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/9/Stuur-regeringscommissaris-naar-verziekt-Bloemendaal-2694348W/