Een slager die zijn eigen vlees keurt?

Wij hebben een motie voorbereid waarin we het college opdragen een vervolgopdracht te geven aan Suurenbroek Consultancy BV of een ander gespecialiseerd bureau om erop toe te zien dat de Veiligheidsregio Kennemerland gaat doen wat gedaan moet worden: branden blussen in Bloemendaal. De burgemeester vindt dat de VKR nu aan zet is. Er komt een visie in het derde kwartaal van 2015. Dat is laat. Bovendien vinden wij dat de VRK aan toezicht onderworpen moet worden, ofwel controle. Dat geldt voor allerlei bedrijven of instellingen die met onze veiligheid te maken hebben, zoals bijv ziekenhuizen. Waarom zou dat niet voor de VRK gelden? Geen flauw idee. Daarom is het goed volgens ons om de VKR nauwlettend in de gaten te gaan houden. Het kan niet zo zijn dat de branden in Bloemendaal niet geblust worden, maar dat het beleid zich focust op ‘gecontroleerd laten uitbranden’. Dat is onacceptabel.