Een nieuwe burgemeester

Nav de berichten in de media hierover, zie berichten hieronder, publiceren wij hier een persoonlijke verantwoording van fractievoorzitter Marielys Roos:

‘Een nieuwe burgemeester. Nav de berichten in de krant hierover, zal ik daar dieper op ingaan. Vooral omdat ik reacties krijg in de trant van: ‘goh, Marielys, waarom zit jij niet in die vertrouwenscommissie die zich bezighoudt met de benoeming van de nieuwe burgemeester?’ En ook: ‘waarom heb jij niet meegewerkt aan de profielschets van de nieuwe man/vrouw?’ Om met het laatste te beginnen. Ik heb wel degelijk meegewerkt aan de profielschets. Maar omdat ik al zo veel vergaderingen moet doen in mijn eentje (ik ben het enige raadslid van deze gemeente dat alle vergaderingen en alle onderwerpen alleen moet doen, zonder recht op ondersteuning, waar andere fracties het met minimaal vier man af kunnen), heb ik mijn opmerkingen aangeleverd bij de fractievoorzitter van het CDA, nestor van de raad. Waar moet een burgemeester aan voldoen, of wat zou ik als raadslid zelf graag zien? Dat zijn: 1) 100% beschikbaarheid en tijd, 2) betrokkenheid niet alleen in woorden maar ook in daden, 3) een goed gevoel voor humor, 4) zakelijk ingesteld en nuchter, 5) iemand die zijn stukken compleet leest, dus echt moeite doet zich te verdiepen ipv diagonaal of op hoofdlijnen, 6) die problemen niet voor zich uitschuift maar aanpakt, 7) die openstaat voor kritiek of integriteitsvraagstukken, 8) die niets afschuift op voorgangers, 9) die zich niet laat manipuleren door machtsblokken, 10) en liefst geen bijbanen. Dus geen bijklusser. Nu heb ik op dat punt al verloren, want dat wordt niet als een probleem ervaren. De redenering luidt als volgt: bijbanen kunnen juist heel erg veel bijdragen aan het ambt. Ik heb daar om principiele redenen moeite mee: belangenverstrengeling ligt om de hoek en het gaat ten koste van tijd die beter in de gemeente kan worden gestoken. De andere punten die ik noem komen deels terug in de profielschets maar deels ook niet. Dan de vertrouwenscommissie. De nuchtere reden is dat ik niet nog meer werk kan verzetten. Ik heb gewoonweg geen tijd meer en krijg ook geen hulp. Daar komt bij dat de vertrouwenscommissie opereert onder strikte geheimhouding. Dat is terecht. Maar ik heb een beetje moeite met de procedure. Op dit moment wordt gewerkt aan de deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming. Laat ik zeggen dat ik (voorzichtig) voorstander ben van de gekozen burgemeester. Daar is veel over te doen, maar dit heeft mijn voorkeur om de simpele reden dat politiek is ontaard in een banenmachine voor de partijpolitieke elite. Ik zal ongetwijfeld wel weer te horen krijgen dat ik een verschrikkelijke populist ben, maar ik troost mij dan maar met de gedachte dat het elders wel functioneert. En tenslotte nog een belangrijk persoonlijk argument. En dat is dat de fractievoorzitters die in de vertrouwenscommissie zitten, mij hebben laten weten dat zij mij niet vertrouwen. Zwart op wit. Ik ben volgens deze raadsleden volstrekt onbetrouwbaar. Zij zijn het ook geweest die Nederveen opdracht hebben gegeven om aangifte tegen mij te doen bij Justitie. Het is een beetje ingewikkeld om in een vertrouwenscommissie plaats te nemen als zoiets over je wordt uitgesproken en ook wordt gedeeld met de pers. Dus laat ik deze ‘gifbeker’ aan mij voorbij gaan. Bovendien: het is Johan Remkes die de selectie maakt. Dus zo heel erg veel heeft de raad er ook niet over te zeggen. Het ambtsbericht van interim burgemeester Schneiders laat bovendien zien wat voor soort burgemeester wij kunnen verwachten’.