Een nieuw jaar: 2016

Hart voor Bloemendaal wenst iedereen een gelukkig en gezond 2016 toe. Wij hopen dat 2106 een beter jaar wordt in politiek en bestuurlijk opzicht dan 2015. Het afgelopen jaar is er wel heel veel gebeurd dat niet de schoonheidsprijs verdient. Het ziet er helaas ook niet naar uit dat de situatie snel beter wordt in Bloemendaal.

Hoe brengt u Oudejaarsavond door? Gaat u vuurwerk afsteken, denk dan aan uw omgeving en let op uw veiligheid. Hoewel onze vuurwerkmotie het niet heeft gehaald in de gemeenteraad, hopen wij dat het ooit nog eens zo ver komt in Nederland dat sprake zal zijn van een vuurwerkverbod. Graag hadden wij gezien dat in Bloemendaal in ieder geval vuurwerkvrije zones waren ingesteld al dan niet in combinatie met het organiseren van een ‘vuurwerkshow’ op centrale plekken in de gemeente onder professionele begeleiding. Dat kan in andere gemeenten ook, dus waarom hier dan niet? Er zijn goede redenen voor. Om te beginnen verooorzaakt vuurwerk elk jaar opnieuw veel lichamelijk letsel. Op de tweede plaats is vuurwerk slecht voor het milieu en voor de dieren. Heel veel ouderen klagen over overlast en zijn bang voor vuurwerk. Belangrijk is ook dat het afsteken van vuurwerk in een gemeente waarin veel huizen staan met rieten daken, vragen om moeilijkheden is. De brandweerzorg in de regio is gebrekkig. Op veel plaatsen in Bloemendaal zal de brandweer niet op tijd arriveren om de brand te blussen. De bluswatervoorziening is bovendien gebrekkig. De VRK heeft toegegeven dat in Bloemendaal een blusmethode wordt toegepast die wordt omschreven als ‘gecontroleerd laten uitbranden’. Dat is onaanvaardbaar, maar het is wel de situatie waar we mee te maken hebben. Op deze laatste dag van het jaar vragen wij opnieuw aandacht voor het gevaar dat vuurwerk met zich mee kan brengen en hopen dat er vannacht niets ernstigs gebeurt. Verder willen wij u vragen om de rommel vooral ook op te ruimen. Het is elke keer op nieuwjaarsdag weer treurig om de bende op straat te zien liggen. Zo, dat was het weer voor vanavond. Geniet van de laatste paar uur van 2015 en op naar 2016!

Wilt u nog eens lezen hoe Nederlandse bevolking denkt over vuurwerk? Zie: http://www.nu.nl/binnenland/3951577/meerderheid-nederlanders-wil-alleen-gemeente-vuurwerk-afsteekt.html

Onze motie (mede ingediend door GroenLinks) vindt u hier: hart voor bloemendaal motie vuurwerk


vuurwerk