Een kennismaking met onze volgende kandidaat

De volgende kandidaat met wie wij u willen laten kennismaken is Edwin Kroon. Een financieel specialist gericht op het aanreiken van oplossingen. Een aimabel en bescheiden mens die anderen graag behulpzaam is.

Edwin woont met zijn vrouw sinds 2014 in #Bennebroek. Hun woning staat in een schitterende groene omgeving met uitzicht op een historische locatie: het Hofje aan de Van Verschuer Brantslaan (dat uit 1901 stamt). Direct ten zuiden van hun woning liggen de tennisbanen van Tvbennebroek. Edwin is, hoe kan het ook anders, tennisliefhebber.

Nadat Edwin bijna 40 jaar werkzaam is geweest als accountant en belastingadviseur vindt hij zelf dat het tijd is de bakens te verzetten. Edwin wil zijn energie inzetten om het wonen in #Bloemendaal en meer in het bijzonder in Bennebroek zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Dat betekent vooral behoud van de natuur en de cultuurhistorische plekken waarmee de Bloemendalers zo rijk gezegend zijn. Bewoners moeten zich prettig blijven voelen in hun eigen woonomgeving en uit vele onderzoeken is gebleken dat een groene omgeving daarbij helpt. Edwin voelt zich thuis bij Hart voor Bloemendaal omdat onze partij hetzelfde nastreeft en bovendien de wortels in Bennebroek heeft.

Voor Edwin is dat onder meer een reden om zich kandidaat te stellen: “Daarnaast vind ik het belangrijk dat inwoners die te maken krijgen met veranderingen in hun leefomgeving, zoals bouwplannen maar ook andere ontwikkelingen die een grote impact kunnen hebben op het woonmilieu, daar serieus bij worden betrokken. Echte, maar vooral ook oprechte participatie zijn wat mij betreft onmisbaar in een volwassen en goed functionerende democratie. Natuurlijk spreekt het voor zich dat de overheid dan ook dankbaar gebruik maakt van de kennis en kunde van de eigen inwoners. Dat is namelijk positief voor zowel de inwoners als ook voor het gemeentebestuur.’

Wij zijn trots op Edwin omdat hij iemand is die maatschappelijk en sociaal betrokken is, maar ook omdat hij weloverwogen, rustig en deskundig en beschaafd zijn oordeel vormt te midden van de hectiek van het huidige tijdperk.

U hebt het misschien al opgemerkt: alle kandidaten op onze lijst beschikken over hun eigen specifieke deskundigheid. Een deskundigheid die varieert omdat elke kandidaat zijn eigen vakgebied heeft. En dat is goed, want samen vormen wij een sterk team. In Bloemendaal hebben we een gemeentebestuur nodig met verstand van zaken maar boven alles een bestuur met een warm hart voor de Bloemendalers. Deskundigheid, bezieling en het hanteren van de menselijke maat zijn onmisbaar voor goed bestuur.

#GR22

#bloemendaal

#gemeentepolitiek