Een inwoner van Bloemendaal schrijft:

Wij ontvingen net deze brief van een inwoner nav het feit dat de extra raadsvergadering gisterenavond niet is doorgegaan:

Referte aan: gecancelde raadsvergadering 7 april 2016

Geacht raadslid,

Onderstaand bericht voor diegene die dit aangaat. 

Als inwoner van deze gemeente, woonachtig in de kern Bennebroek, voel ik mij betrokken bij de plannen mbt de Duinpolderweg.

Dat is reden voor mij om mij regelmatig op de hoogte te stellen. Van tijd tot tijd ben/was ik inspreker.

Afgelopen dinsdag, 5 april, woonde ik in “Villa Flora” in Hillegom vanaf de publieke tribune de extra raadsvergadering bij van die gemeente evenals één Raadslid van Bloemendaal… Juist..!  De voltallige Hillegomse Raad was aanwezig, dwz. met één absentie. Men kon getuige zijn van een bijeenkomst waarin eenstemmig werd gewerkt aan een inspraak-tekst tbv de Staten van ZH. Ik was er getuige van dat middels een amendement (het werk van de voltallige raad) een goede tekst verder werd geoptimaliseerd. Het viel op dat men elkaar, en het college, bijviel. Ook: menselijke maat….

Ter informatie: Gemeente Hillegom heeft zich verzekerd van de “rugdekking” door de andere bollengemeenten mbt de inspraak bij de Staten van ZH.

Bloemendaal op 7 april… Men kon vernemen, via HD, dat 13 van de 19 raadsleden niet kwamen opdagen gisterenavond. 

Men kan zich afvragen in hoeverre de belangen van gemeente Hillegom tov de Duinpolderweg verschillen van die van Bloemendaal. Persoonlijk denk ik dat beide gemeenten gelijke – of praktisch gelijke – belangen hebben. Anders gezegd: de afwegingen en tevens het duidelijk maken dat de nut en noodzaak van deze weg in twijfel worden getrokken zou in beide gemeenten praktisch gelijk moeten zijn. De noodzaak van een goede inbreng bij de Staten is duidelijk, lijk mij. Voorbeeld: Inspraak van de Raad van Hillegom bij de Staten van ZH 6 op april j.l. 

Voor ons ligt een m.i. nogal zachte tekst/inbreng van het college van Bloemendaal tbv een inspraak bij de provinciale staten van NH volgende week. Van de gemeenteraad van Bloemendaal mag dan toch worden verlangd dat zoiets adequaat wordt behandeld. 

Nu, voor “wie de schoen past” de volgende vragen: 

Waarom kwam u niet opdagen op 7 april?? 

Waarin verschillen volgens u/uw fractie de belangen van de bollenstreekgemeenten mbt “de weg” dusdanig met die van Bloemendaal, dat dit uw wegblijven rechtvaardigt?? 

U zit er toch ook voor ons! 

Ik zie uw reactie met veel interesse tegemoet