Een gele kaart voor geel wegdek

Knalgeel. Zo ziet het wegdek er op diverse plaatsen in #Vogelenzang sinds kort uit. Wij vragen ons af wat hier de bedoeling van is. Het ziet er bijzonder opdringerig uit. Agressief zelfs. Dit hebben we nog niet eerder gezien. Dat het volop de aandacht trekt is duidelijk. Zowel van automobilisten maar ook van de bewoners die daar voortdurend naar moeten kijken tenzij ze de gordijnen dicht doen. Wat is het te verwachten effect op automobilisten behalve een signaalfunctie. Maar wat is dat signaal dan precies? Wat wil de overheid van de automobilist? Wat is het blijvende effect? De eerste keer dat je over het gele vlak nadert, zul je wellicht iets langzamer gaan rijden maar als de boodschap niet eenduidig is, weet de automobilist het ook niet meer en wordt dit signaal de volgende keer volledig genegeerd. Er vindt in ieder geval geen structurele verandering van het rijgedrag plaats.

Nog erger wordt het als gele wegvlak wordt gecombineerd met de witte strepen die je normaliter in een zebrapad aantreft. Een zebra is zwart-wit getekend. Vandaar ook de naam ‘zebrapad’. Nu is er in Vogelenzang ook een ‘geel-wit’ wegvlak  te vinden. Het wit valt nagenoeg weg in het geel en dat is allerminst veilig te noemen. Hoe moet een automobilist dat herkennen als zebra en onderscheiden van al die andere gele vlakken? Is dit wel in overeenstemming met de wet? Wij vragen het ons af. Nog erger wordt het wanneer er helemaal geen witte strepen in het wegdek zijn aangebracht maar wel de suggestie wordt gewekt dat sprake is van een veilige oversteekplek. Een heleboel verwarring en verkeersonveiligheid is het te verwachten gevolg.

Conclusie: dit lijkt ons niet alleen een gruwel voor het oog en de gemoedsrust, het geel vervuilt de omgeving, het leidt af, het is onveilig en het nodigt uit tot vandalisme. Tot onze grote ergernis heeft deze actie natuurlijk ook weer geld gekost.

De gemeente beweert intussen dat dit al lang bekend was en dat hierover overleg is geweest met bewoners. Dit is een kletsverhaal. Verkeersveiligheid, inrichting van wegen, normen en wetgeving, daar gaat de overheid over. Natuurlijk mogen bewoners meedenken en suggesties doen. Maar dit lijkt ons dus meer een gevalletje van: hoe schuiven we deze misser in de schoenen van de inwoners van Vogelenzang. Wij vinden het in ieder geval een gruwel en we geven Bloemendaal een gele kaart. Wat ons betreft moet het geel direct worden verwijderd.

Meer nieuws is hierover in Bloemendaal Nieuws