een film over geheimhouding

RTV NH heeft een film gemaakt over geheimhouding. Aan het woord komen een hoogleraar, een burger, een raadslid en een wethouder. Het raadslid is Marielys Roos, fractievoorzitter van onze partij. Zij pleit voor openbaar, transparant en integer bestuur. Dat is het hoofddoel van onze partij. We moeten terug naar openbaar en controleerbaar bestuur. Uit onderzoek van RTV NH is gebleken dat bijna 1/3e van de raadsleden van mening is dat geheimhouding wordt misbruikt. Namelijk om vuile zaakjes onder het tapijt te kunnen vegen. Dat is een schokkende conclusie. Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer zich gaat buigen over nieuwe wetgeving. Heldere regels kunnen er voor zorgen dat openbaar de regel wordt en dat we af raken van het achterhouden van stukken, het intimideren van raadsleden door ze te vertellen dat ze met niemand mogen spreken omdat er anders sprake is van het plegen van een strafbaar feit. Met als gevolg strafvervolging. Roos wordt behandeld als een zware crimineel. Terwijl zij niets anders deed dan haar plicht als volksvertegenwoordiger en wanbestuur in Bloemendaal aan de kaak stelde. 

De film kunt u zien door op deze link te klikken:

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/201671/raadsleden-gemeentebesturen-houden-misstanden-uit-de-openbaarheid