Een constructieve oplossing voor de huisvesting van statushouders

De huisvesting van statushouders is momenteel een groot punt van discussie in de gemeenteraad. Hart is van mening dat de wethouder, c.q. het college veel te laat is geweest met het verstrekken van informatie over de achterstand. Dit was al lang bekend. Pas toen de provincie NH dreigde met een ‘indeplaatsstelling’ werd de alarmklok geluid. Vervolgens ging de wethouder op zoek naar geschikte locaties om noodwoningen te plaatsen. Onlangs kwam zij met een voorstel waarin staat dat zij de Zomerzorgerlaan in Bloemendaal de beste optie vond. Het zou gaan om afgerond 50 ‘flex woningen’ voor de duur van 10 jaar waarin deels statushouders en deels andere (urgent) woningzoekenden worden ondergebracht. De wethouder heeft haast. Voor het eind van het jaar moet alles geregeld zijn. Uitgerekend de VVD vindt zij op oorlogspad. Eerder al brak wethouder Heijink met de stelling ‘het college spreekt met 1 mond’ door te verklaren dat hij zich niet kon verenigen met het collegebesluit, nl dat de locatie aan de Zomerzorgerlaan geschikt zou zijn voor huisvesting.

Los van alle bezwaren tegen deze locatie vinden wij het bepaald ongewenst en ook zorgwekkend dat er geen eenstemmigheid is in het college. Dat zet de verhoudingen tussen de collega’s op scherp en dat is bij een gevoelig onderwerp als dit niet verstandig.

De VVD huilt dikke dikke krokodillentranen en protesteert hevig trappelend van woede over de keuze van het college. Immers, dit raakt vooral de kiezers van de VVD. En zodra de VVD ‘NEE’ roept, dan weet iedereen wel dat het niet doorgaat. De VVD vindt dat de statushouders allemaal maar versneld een huis toegewezen moeten krijgen via de woningbouwcorporaties. Of maw: iedereen die al jaren op een huis wacht, moet dan nog maar een paar jaar langer wachten. Statushouders gaan voor ten koste van de regulier wachtenden. Maatschappelijk is dit onaanvaardbaar. Iedereen die nieuw is, schuift achteraan in de rij aan. Dat ligt anders bij urgent woningzoekenden. Maar laten we eerlijk zijn tegen elkaar: alle personen die al 8 tot soms wel 12 jaar op een woning wachten, kunnen we beschouwen als urgent. Voor de VVD maakt dat niets uit. De mensen die wachten op een woning van de corporaties zijn niet hun kiezers en dat maakt het voor de VVD mogelijk zich van de schrijnende situaties die zich voordoen niets aan te trekken. Dat moet dan maar even zegt de VVD.

Intussen is het de VVD die een bende heeft gemaakt van het bestuur van deze gemeente, inclusief de huisvesting van statushouders. Terwijl de VVD eerst het geluk niet op kon toen er tientallen statushouders tijdelijk werden opgevangen in Dennenheuvel, is het nu dus huilie huilie omdat statushouders niet voor eeuwig in Dennenheuvel kunnen blijven. Dennenheuvel was slechts een tijdelijke locatie.

Laten we eens kijken wat de VVD allemaal heeft verprutst beste lezers en kiezers:

  1. De egalisatiereserve voor sociale woningbouw is vakkundig en stelselmatig geplunderd
  2. De plekken waar sociale woningbouw met gemak gerealiseerd had kunnen en moeten worden zijn geschrapt. Altijd was er wel weer een argument om dit te skippen
  3. De afkoopregeling voor ontwikkelaars is nog altijd veel te eenvoudig: bij kleinere projecten is dit gemakkelijk te omzeilen door een afkoopbedrag te storten de gemeentekas
  4. De sociale huurwoningen die de gemeente zelf bezit zijn verkocht en het kleine aantal dat de gemeente nu nog bezit moet worden verkocht om de kas te spekken. Dat is dweilen met de kraan open op deze manier
  5. De splitsing van grote panden in kleinere wooneenheden is door de VVD onmogelijk gemaakt
  6. De herbestemming van panden wordt bemoeilijkt (er zal maar eens een ‘leuk iemand’ in een koetshuis gaan wonen, dat wil de VVD niet, met als gevolg dat doorstroming wordt belemmerd)
  7. Vastgoed dat gemakkelijk had kunnen worden benut voor de realisatie van woningruimte, zoals bijv. het voormalig gymgebouw in Bennebroek, wordt verkocht voor een vriendenprijsje van EUR 20.000. Terwijl in dat gebouw vier kleinere appartementen hadden kunnen worden gecreëerd
  8. Intussen vindt de VVD het prima in orde dat dorpskernen waarin al veel sociale huurwoningen zijn en de buurt al zeer vergaand is versteend, nog meer worden versteend. Zo zien wij in Bennebroek op Park Vogelenzang met lede ogen aan dat daar in plaats van 250 woningen op termijn 300 woningen zullen komen. Want ach, dat is Bennebroek maar. Daar is alles toegestaan. Elk grassprietje groen wordt volgebouwd. Wethouder Heijink van de VVD haalde het zelfs in zijn hoofd om voor te stellen dat de groene strook op de Bennebroekerdreef waar vroeger de trambaan lag, kon worden volgebouwd. Het tekent de houding van de VVD.

We voegen hieraan toe dat de collegepartijen de VVD doorgaans geen strobreed in de weg durven te leggen waardoor het vaste praktijk is geworden dat de VVD overal de zin kan doordrukken.

Hoe nu verder?

Hart heeft een oplossing. En het is zelfs een oplossing die de CDA-wethouder serieus heeft onderzocht. Ons voorstel is: verzorg de huisvesting op het terrein van het gemeentehuis. Aan de noordkant ligt een groot parkeerterrein dat amper wordt gebruikt. In het groen, naast het gemeentehuis dus en vlak bij de winkels en de voorzieningen. Een ideale locatie. Daar kan niemand tegen zijn. Op die plek verwachten wij eerlijk gezegd geen grootschalige protesten. Het is bovendien een locatie waar het gemeentebestuur goed mee voor de dag kan komen. Het hartelijk verwelkomen van woningzoekenden en statushouders daar, laat zien dat de gemeente zelf ook bereid is constructief mee te denken en niet iedere keer de lasten op de schouders van de eigen inwoners legt. Bovendien is dit een uitermate positief en sociaal gebaar naar de buitenwereld. Burgemeester Roest zou zich dan echt een ‘verbinder pur sang’ kunnen noemen. Tot nu toe heeft werkelijk geen enkele andere partij en zelfs geen enkel raadslid positief op dit voorstel van Hart gereageerd. Er wordt wel druk gezocht naar alternatieve locaties. Daarbij vrezen wij het ergste voor onze toch al vol bebouwde dorpskernen. Want voor we het weten staat toch het piepkleine Anemonenplein in Bennebroek weer op de kaart. Of het landje van Van Riessen, of het mini parkje Bispinckpark.

Om maar enkele voor de hand liggende voorbeelden te noemen. Deze plekken zijn eerder ook al aangewezen voor volbouw. Waardeloos bestuur in onze ogen!

Hieronder enkele fragmenten van het debat in de raad over het onderwerp.