Duinpolderweg

Hieronder publiceren wij een brief die een streekbewoner die het proces al jarenlang volgt, gericht heeft aan gedeputeerde Post van de provincies NH. Wij zijn het eens met de inhoud van deze brief, muv  van de opmerking tav de Vogelenzangseweg. De Vogelenzangseweg is op dit moment onveilig voor fietsers omdat het een tamelijk smalle en drukke doorgaande weg is. Maar, lost de Duinpolderweg deze problematiek op? Nee. Door de aanleg van de Duinpolderweg wordt het helaas niet rustiger qua verkeersdruk in Vogelenzang. Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersdruk per saldo juist toeneemt. Er wordt de inwoners in Vogelenzang op de mouw gespeld dat de Duinpolderweg, die vlak langs het dorp Vogelenzang is gepland, het dorp zal ontlasten, maar dat is niet conform de werkelijkheid. Om te beginnen zullen ongeveer 30.000 motorvoertuigen per dag over de Duinpolderweg gaan rijden en op de tweede plaats krijgt Vogelenzang op die weg zelf geen aansluiting. Dat betekent wel de lasten, maar niet de lusten.

Geachte mevrouw Post,artikelHDPost

Weet u nog dat artikel in het Haarlems Dagblad uit 2011, waarin u uw Duinpolderweg verkocht als oplossing voor verkeersdrukte in dorpen in de regio Haarlemmermeer-Bollenstreek. U vond het zo zielig voor al die mensen die er woonden dat het er zo druk was. Ik heb het artikel voor de aardigheid nog even bijgevoegd. Ook heeft u een propagandafilmpje laten maken en op uw website laten plaatsen waarin een moeder met kinderen over levensbedreigende wegen rijden. Toevallig fiets ik daar ook geregeld en met die weg is helemaal niets mis. Net als met alle andere wegen in de Zuid-Kennemerland en Bollenstreek-noord. Laat die mevrouw met haar kinderen eens in het centrum van Den Haag of Amsterdam fietsen, dan weet ze wat drukte is. Wat u bij de hele discussie omtrent een eventuele verbindingsweg – die u voor het gemak al een naam heeft gegeven – niet vertelt is dat de weg NIET bedoeld is om het hier rustiger te maken, maar om het hier DRUKKER te maken. Dat mag ook wel eens gezegd, toch? Als voorzitter Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam heeft u als taak om het gebied te ontsluiten voor verstedelijking. U wilt Zuid-Kennemerland – Bollenstreek-Noord – Haarlemmermeer robuust ontsluiten voor woningbouw (schatting: ca. 25.000 woningen van de 300.000). 

Op bijgaande kaart zie ik dat u met uw marketingmachine Zuid-Kennemerland + Bollenstreek-Noord zelfs al internationaal aan het verkopen bent als onderdeel van Metropoolregio Amsterdam. De promotietekst stelt: International investors are finding interesting projects in every part of this region, from small-scale developments to grand new projects. Situated in a superb-mix of historic cities, bustling waterfronts, scenic landscapes and thriving commercial districts. ….. Over 10,000 residential units will be build yearly.

Waarschijnlijk om tumult te voorkomen is de locatie langs de spoorlijn Haarlem-Hillegom nog niet op de kaart aangeduid, maar is wel al ingelijfd door MRA. Uit diverse stukken wordt mij geleidelijk duidelijk welke ambities Metropoolregio heeft met Zuid-Kennemerland / Bollenstreek-Noord. De streek maakt zich zorgen over een Duinpolderweg, maar die eventuele weg staat in geen verhouding tot de MRA verstedelijkingsambities die het gevolg zijn van de weg. Wanneer laat u de krant optekenen dat de weg niet bedoeld is om de streek te ontlasten van drukte, maar om de streek te verstedelijken. Laat statenleden, gemeenteraden en inwoners van de streek eens duidelijk zien wat er langs de spoorlijn Hillegom-Haarlem voor ideeën bestaan (bijvoorbeeld concept Duinrandlamel). Wellicht is iedereen dan snel genezen van die weg. Als streekbewoner voel ik me aardig belazerd door de manier waarop u het idee van de weg met argumenten als ‘drukte’ en ‘gevaarlijk vrachtverkeer’ belangrijk maakt en het belangrijkste argument (stedelijke ontwikkeling) vaag houdt. Bovendien verdient het hele proces de poedelprijs qua transparantie. Lang leve de democratie.

inwoner amsterdam Metropolitan Area

NB: 

Rapport ‘Zuid-Kennemerland en IJmond,Toekomst bereikbaarheid en stations in een aantrekkelijke regio’ (februari 2014):

Tussen Heemstede – Aerdenhout en Hillegom zijn geen stations gelegen. Een nieuw station om de bestaande kernen Vogelenzang en Bennebroek te ontsluiten biedt op korte termijn weinig perspectief. Het ontwikkelen van een nieuwe kern rondom een eventuele nieuwe stationslocatie kan op de lange termijn uitgroeien tot een goed gebruikt sprinterstation, mits de ontwikkelruimte (ca 45 ha.) wordt benut en ontwikkeld rondom het station. Een recreatief programma met woningbouw en werkgelegenheid in de directe nabijheid is hiervoor kansrijk. Een dergelijke ontwikkeling draagt ook bij aan een betere multimodale ontsluiting van de kuststrook. Uitkomsten uit  Taskforce Ruimtewinst Noord-Holland (onderzoek op verzoek van gemeente Haarlem naar stationslocaties Zuid-Kennemerland) 2013:

– In 2050 zijn Zuid-Kennemerland en de IJmond in alle opzichten één geworden met de Metropoolregio Amsterdam.

– Op de lange termijn zijn er mogelijkheden om weer treinen te laten stoppen in Vogelenzang en Lisse

– Voorwaarde is dan wel dat de stations dan aansluiten op de doorgaande wegen (Duinpolderweg dus) in de Bollenstreek en de Westflank van de Haarlemmermeer.

– Alleen wanneer rond station Vogelenzang/Bennebroek voldoende woningen worden gebouwd (ongeveer 45 hectare!!!) kan dit station uitgroeien tot een goed gebruikt sprinterstation.

– Een station bij Lisse wordt niet uitgesloten wanneer de wegen en busverbindingen beter worden.

– (Deze) stations zijn ideale plekken voor nieuwe woningen en bedrijven. (‘deze’ slaat specifiek op Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, maar Taskforce Ruimtewinst gaat over één regionale geïntegreerde OV-knooppunt aanpak, dus geldt dit in principe ook voor Hillegom en Vogelenzang/Bennebroek)

– Bij de stations geen huizen met tuintjes, maar huizen in een hoge dichtheid