Duinpolderweg: slecht nieuws

Dit is geen goed nieuwsbericht! Gedeputeerde Staten van NH en ZH hebben besloten dat de Duinpolderweg door de Oosteinderpolder komt. Wij zijn hierover zeer ontstemd. U vindt meer informatie hierover op de site van de Provincie Zuid-Holland onder ingekomen stukken. De link naar het Statenvoorstel vindt u hier:

20180627 Statenvoorstel Kaderbesluit Infrastructuur 2019 (7099)

De Nota van Beantwoording Zienswijzen en de zienswijzen en antwoorden kunt u downloaden via:   https://staten.zuid-holland.nl/Stukken

De reactie van fractievoorzitter Roos aan NH Nieuws vanmiddag, toen het nieuws ons bereikte, cursief gedrukt: Buitengewoon teleurstellende uitslag. Een verraad aan de bevolking van Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek. Om te beginnen is er geen snelweg nodig tussen De Zilk en Hoofddorp. Met relatief kleine maatregelen is het mogelijk verkeer evt beter te stroomlijnen. Wij verwijzen naar het pakket NOG Beter 2.0 dat spreekt over het doortrekken van de Weerlaan richting de N205. Verder is dit project van meet af aan een doorgeslagen megalomaan VVD project geweest. Een manier om voorgoed het stempel op deze streek te drukken door VVD gedeputeerde Elisabeth Post. Het verkeersmodel deugt niet, de berekeningen kloppen niet, er is geknoeid met doelstellingen en het ergste nog: de hele participatie is een farce geweest. Een kind kon voorspellen dat het Voorkeursalternatief het nooit ging worden en dat zou de gedeputeerden, beide van de VVD, de gelegenheid bieden om maar meteen korte metten te maken met inspraak door de weg dwars door de Oosteinderpolder aan te leggen, vlak tegen Bennebroek en Vogelenzang aan. Zo van: die inwoners kletsen alle kanten op, wij, gedeputeerden van NH en ZH hakken de knoop wel voor ze door.’

In 2011 zei gedeputeerde Post al: ‘De tijd van kiezen is voorbij.’ Een andere gevleugelde uitspraak van deze dame: ‘Ik weet alles, ik lees alles en ik beslis alles, en ik alleen’. Die uitspraak deed zij tegenover Roos, fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal en Bakx, thans statenlid ZH van de fractie 50Plus. Het is het machtsvertoon van een partij die altijd zijn zin wil doordrukken en ten koste van alles honderden miljoenen EUR over de balk gaat smijten en daarbij ook nog eens een belangrijk stuk natuur naar de knoppen helpt. Ons leefmilieu aan gort. Voor wie denkt dat deze uitspraak op fantasie berust, sluiten wij de brief bij die wij eind 2012 richtten aan het VVD hoofdbestuur. De mensen die in dat bestuur zitten hebben geen goede opvoeding genoten blijkbaar, want tot op de dag van vandaag wachten wij nog steeds op antwoord. Negeren is regeren, zo luidt het motto van de VVD.

 Het is te hopen dat de statenleden van ZH de guts hebben hun gedeputeerde terug te roepen en ervoor te zorgen dat dit waanzinnige plan in de prullenbak belandt.

 Wij spreken hier schande van. En het feit dat de notulen van de vergadering van de Adviesgroep geheim zijn verklaard, laat zien dat de provincie een dik pak boter op het hoofd heeft.

 

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal

 

Zie voor meer nieuws ook de volgende site waarop u meer achtergrondinformatie aantreft:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227044/Provincies-zetten-definitief-in-op-aanleg-omstreden-Duinpolderweg-Verraad-aan-bevolking

De klacht aan het hoofdbestuur van de VVD vindt u hier: klacht hoofdbestuur VVD