Duinpolderweg op de agenda 14 april: 19.00 uur

Op dinsdag 14 april komt de heer Grotenhuis van de provincie NH een toelichting geven op de laatste ontwikkelingen mbt de Duinpolderweg. De toelichting start om 19.00 uur in het voormalig gemeentehuis in Bennebroek. U bent van harte uitgenodigd om plaats te nemen op de publieke tribune. Op de eerste plaats verwijzen wij naar de contra-expertise van de heer Bunnik en de heer Brunner. Verder heeft de heer Kruijswijk, wethouder, onlangs verklaard dat hij een gesprek heeft gehad met de heer Ten Hagen, wethouder van Hillegom over diens laatste variant. Dat betreft de Duinpolderwegvariant die stopt bij de N208. De gedachte hierachter: dan is Hillegom van de weg langs het spoor af. In eerdere presentaties is altijd gewezen op woningbouw. In de bollenstreek zou het gaan om de bouw van 9.600 woningen. Dan is de vraag: waar komen die woningen? Wordt de bollenstreek opgeofferd aan woningbouw, een Bollenstad? De foto hierbij is genomen bij de Buitenrustbruggen over het Spaarne in Haarlem. Daar zou de Mariatunnel moeten komen. Maar dit project is in de la beland. Ten onrechte wat ons betreft. Beter 225 miljoen steken in een tunnel onder het Spaarne dan 225 miljoen in een weg vanaf De Zilk naar de Ringvaart. Waar zijn de verkeersopstoppingen een feit? Bij De Zilk of in Haarlem?