Duinpolderweg: onze zienswijze

Gisterenavond tijdens de raadsvergadering is gesproken over het indienen van een zienswijze bij GS. Het was een boeiend debat. U kunt dit terugzien op de band: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2018/01-februari/20:00  Zie onderdeel 17.

Wij hebben een eigen zienswijze ingediend. Die vindt u hier:

Intussen gaat het helemaal de verkeerde kant op met dit project. Heemstede wil de weg doortrekken naar de N206. Waar die komt, zal Heemstede een zorg zijn. De Haarlemmermeer wil Hillegom helpen die weg naar het noorden, lees Bennebroek en Vogelenzang op te schuiven. Dan zijn deze dorpskernen de klos. Dat gaat gebeuren. Na de verkiezingen wordt het voorkeursalternatief (VKA) aangepast en hakt mevrouw Post van de VVD, gedeputeerde van NH, de knoop door. Het is diep triest zoals de raad zich er in Bloemendaal van af heeft gemaakt door te beweren dat onze gemeente veel bespaard is gebleven. Gooi de ellende maar over de schutting bij de buren in Hillegom. Dat is in onze ogen onbehoorlijk bestuur. Over de situatie in de raad van Bloemendaal leest u meer in de onderstaande mail die onze fractievoorzitter aan de andere fracties stuurde. Dit even ter verduidelijking: wij waren graag bereid geweest mee te denken. Het gaat tenslotte boven partijpolitiek uit. Dit is een project dat bedreigend is voor onze twee dorpskernen en wij willen er alles aan doen om te zorgen dat ons die ellende bespaard blijft.

 

 

2 februari 2018

Beste Martine en beste collega raadsleden,

Gisterenavond vroeg GroenLinks zich af waarom ik mij niet eerder had gemeld ivm de Duinpolderweg zienswijze. Paola Koningsveld verbaasde zich erover dat ik mijn kennis niet eerder had gedeeld en Martine Wierda vond het ongelooflijk jammer dat ik niet had meegedaan met de zienswijze want jullie hadden mij er dolgraag bij gehad. Het overviel mij eerlijk gezegd. Ik heb contact gehad met de griffie. Waar bleef de zienswijze? Maar ik kreeg helemaal niets. Vlak voordat ik ging eten gisterenmiddag kwam die zienswijze binnen en dat is wel rijkelijk laat om dan nog ‘mee te kunnen schrijven’. In grote haast heb ik toen mijn eigen zienswijze meegenomen. Want ja, als je niks  hoort en nergens bij wordt betrokken dan kun je geen risico nemen en zul je toch je best moeten doen om met een zienswijze te komen die er op zijn minst duidelijk over is dat er geen doortrekking mag plaatsvinden naar de N206.

Dat gaat nu wel gebeuren. Jullie zienswijze laat dat  toe. Het is het ergste wat deze streek kan overkomen. Vandaag ook weer de nodige berichten in het HD. Haarlemmermeer wil Hillegom gaan helpen om de weg op te schuiven. Heemstede wil de weg sowieso doortrekken, aldus standpunt van VVD wethouder Heleen Hooij.

Ik begrijp niet waarom jullie mij niet even hebben gebeld of gemaild. Leonard zou hierin behulpzaam zijn geweest en Martine was hem zeer dankbaar. Maar met alle respect: wat is deze zienswijze waard als we die weg straks alsnog door de Oosteinderpolder doorgetrokken krijgen naar de N206. Naar de vernieling is ons prachtige landschap en onze leefbaarheid.

Ik vind het jammer zoals dit is gegaan ook al omdat het beeld is geschetst alsof ik niet zou hebben willen meeschrijven. Het enthousiasme waarmee jullie gisterenavond verkondigden dat het een gezamenlijke zienswijze was zonder mij daar ook maar een seconde in betrokken te hebben, vind ik opmerkelijk. Wat is er nu op tegen om gebruik te maken van de kennis die ik al die jaren heb opgebouwd over deze weg?

Blijft overeind natuurlijk dat VVD, CDA, PvdA en D66 wel kunnen verkondigen dat zij lokaal tegen deze weg zijn, maar wat betekent dat? Op  provinciaal niveau is het pleit al lang beslecht. Hebben jullie die grote broer in de provincie hard benaderd en gezegd: hier trekken wij een streep! Geen Duinpolderweg en al helemaal niet als die wordt doorgetrokken richting De Zilk?

Gelukkig is Hart voor Bloemendaal niet verantwoordelijk voor deze vreselijke miskleun.

 

Fijn weekend en hartelijke groet,

 

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal