Duinpolderweg en Mariatunnel

Eerder berichtten wij dat de presentatie van de projectleider van de provincie NH niet door is gegaan. De provincie maakt een pas op de plaats omdat de Statenleden van Zuid-Holland eerst beter geinformeerd willen worden over nut en noodzaak van de Duinpolderweg. Intussen is het rapport over de Mariatunnel verschenen. Het rapport  komt van Goudappel Coffeng. Hier treft u het rapport aan. C12a Rapport effectstudie Mariatunnel Haarlem 2015037254 De conclusie is voor wat betreft de aanleg van de Duinpolderweg hieronder weergegeven. Het komt er kort gezegd op neer dat het verkeer op de Duinpolderweg maar in beperkte mate zal afnemen als de Mariatunnel ook wordt aangelegd. Daarmee wordt in feite ontkend dat het verkeer dat vanaf de noordelijk gelegen Randweg komt, eerder zal kiezen voor de Mariatunnel dan voor de Duinpolderweg. Dit is een buitengewoon verrassende uitkomst. Het verkeer zou juist aanzienlijk afnemen, was de verwachting, als de Mariatunnel zou worden aangelegd. Het is onduidelijk hoe dit is gemeten of berekend en ook of het feit dat is uitgegaan van een zgn lange tunnelvariant hierin een rol speelt. Ook weten wij niet of het bureau rekening heeft gehouden met de effecten van de Rijnlandroute die aansluit op de N206. Wij zullen het rapport laten agenderen voor de commissievergadering grondzaken in juni.

 

Als de Duinpolderweg wordt aangelegd, rijden circa 1.600 mvt/etm minder door de

Mariatunnel. Op de totale hoeveelheid verkeer is dit verschil erg klein. Hoewel dit niet

precies berekend is, mag worden verondersteld dat dit ook andersom geldt: de hoeveelheid

verkeer op de Duinpolderweg zal slechts in beperkte mate afnemen als daarnaast

ook de Mariatunnel wordt aangelegd. Dit komt doordat de afstand tussen beide

verbindingen zo groot is, dat zij maar voor weinig verkeersrelaties een alternatief voor

elkaar vormen.

■ In Heemstede verdeelt het verkeer zich wel iets anders over de verschillende noordzuidroutes

als ook de Duinpolderweg wordt gerealiseerd:

– de hoeveelheid verkeer op de N206 richting Vogelenzang is 2.700 mvt/etm lager

dan in de lange tunnelvariant zonder Duinpolderweg;

– de verkeersintensiteit op de N208 (Herenweg) neemt juist toe met 2.200 mvt/etm;

– de hoeveelheid verkeer op de N201 (Heemsteedse Dreef) neemt af met circa

1.100 mv/etm.

Conclusies Duinpolderwegvariant

De Duinpolderweg en de Mariatunnel hebben een beperkte relatie met elkaar. Indien

naast de Mariatunnel ook de Duinpolderweg wordt aangelegd, rijden 1.600 mvt/etm

minder door de Mariatunnel. Ook de verdeling van het verkeer over verschillende noordzuidroutes

door Heemstede verandert iets.