Duinpolderweg: de weg die files veroorzaakt

In het Haarlems Dagblad stond 0p 23 december jl een zeer interessant stuk over de Duinpolderweg. Volgens verkeersberekeningen die zijn gemaakt met behulp van het zgn Venom-model, ontstaan er straks files als de Duinpolderweg wordt aangelegd. De provincie NH ontkent de uitkomst. Dat is opmerkelijk. De provincie heeft zelf gekozen voor het Venom verkeersmodel. Het was natuurlijk de bedoeling dat de berekeningen zouden aantonen dat de Duinpolderweg de gestelde opgaven zou waarmaken. Dat blijkt niet het geval.

1Duinpolderweg

Verkeer is als water. Als er een nieuwe stroomweg wordt aangelegd, zal de invloed zich doen gelden over een groot gebied dat zich uitstrekt van Haarlem tot Leiden. De Duinpolderweg is de geplande verbindingsweg tussen de A4 bij Hoofddorp en de N206. In het zuiden wordt tussen Leiden en Voorschoten de Rijnlandroute aangelegd. Tezamen zorgen deze twee nieuwe wegen voor een enorme impact op de verkeersbewegingen.

Voor wat betreft de impact op ‘micro-niveau’ lezen wij in het artikel het volgende. Zo zou het op de Herenweg in Heemstede iets rustiger worden terwijl het op de N208 drukker wordt. De Herenweg is de N208.

Verder wordt in het artikel vermeld dat er op de Glipperdreef flink meer verkeer komt. Dat verkeer eindigt op de in Bennebroek en kan dan rechtdoor de Schoollaan op of rechtsaf de Bennebroekerlaan op richting de N208. Wat betekent dat voor de Schoollaan? Dat is een smal straatje waar nu de AH is gevestigd. Het wordt veel gebruikt om de AH te bezoeken, maar ook door het doorgaand verkeer richting Hillegom om op die manier het stoplicht op de kruising bij de N208 (Rijksstraagweg) te vermijden. Welke gevolgen heeft dat voor het dorp Bennebroek? Is het in dat verband dan logisch om de AH te verplaatsen naar het GGZ inGeest terrein?

En Vogelenzang zou flink gaan profiteren van de Duinpolderweg. Als dat zo is, dan gaat de vlag uit in Vogelenzang. Deze kern klaagt al heel veel jaren over de enorme verkeersstroom dwars door het dorp.

Wij zijn enorm geinteresseerd in de uitkomst van de berekeningen en zullen die gaan opvragen in 2016. NB: op de foto bij dit nieuwsbericht de bollenvelden bij Vogelenzang. In de verte de kerktoren in Vogelenzang.Duinpolderweg3

2Duinpolderweg