Duinpolderweg: besluit na 18 maart

Het besluit over de Duinpolderweg valt na 18 maart. Zie het artikel in het Haarlems Dagblad eerder deze week. Intussen heeft de provincie bijna 100 zienswijzen ontvangen die tegen de Spoorvariant zijn ingediend. Dat is de variant met een afslag richting de Bartenweg in Vogelenzang. Niemand heeft de inwoners van Vogelenzang hierover geinformeerd. Zijn deze mensen dan wel op de hoogte gebracht van het feit dat zij tot 5 februari bezwaar hadden kunnen aantekenen? Deze variant zal de verkeersdruk in Vogelenzang enorm doen toenemen. VVD gedeputeerde Post beweert nog altijd dat de weg zal zorgen voor minder verkeer door de dorpskernen. Dat is klinklare nonsens. Uit alle onderzoeksrapporten blijkt dat het verkeer juist zal toenemen als gevolg van de aanleg van de Duinpolderweg. Hebt u vragen over de Spoorvariant? U kunt zich bij ons melden: 023-5290450

artikel HD: Duinpolderweg na verkiezingen e.d. Haarlems Dagblad, 18-2-2015