Duinpolderweg: 16 september

Een belangrijk moment is weer aangebroken voor de Duinpolderweg. Morgen is er de gelegenheid in te spreken bij de provincie NH. Aanvang 10.00 uur in het provinciehuis aan de Dreef. Fractievoorzitter Roos zal van deze gelegenheid gebruik maken door zelf ook in te spreken. Hieronder vindt u diverse stukken. Om te beginnen een kaartje met de alternatieven die in de MER worden onderzocht. Verder vindt u een nieuwsbrief van het super actieve Platform NOG met de laatste stand van zaken. Wij willen u vragen dat te lezen omdat het heel informatief is. Als laatste publiceren wij de brief die de wethouder onlangs stuurde aan de gemeeenteraad van Bloemendaal. Naar aanleiding van deze brief hebben wij de wethouder gevraagd of hij misschien ook bereid is in te spreken morgen. Zie hiervoor de raadsvergadering, onderdeel Rondvraag van afgelopen dinsdag.

De link naar de bandopname:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2016/13-september/20:00

U kunt het nakijken op de band vanaf punt 13 van de agenda. De wethouder vond het niet nodig. De VVD vond het zelfs niet gewenst. Dat zou maar voor verwarring zorgen: lagere overheid zou niet moeten inspreken bij hogere overheid, aldus de fractievoorzitter van de VVD, Martijn Bolkestein. Dit geeft ons het gevoel dat deze zaak in de achterkamertjes al lang is beklonken maar om inwoners het gevoel te geven dat zij serieus worden genomen, mogen ze toch nog inspreken. Zo’n manier van politiek bedrijven vinden wij niet netjes en daarom hadden wij graag gezien dat de wethouder daar wel was gaan staan om ons te verdedigen tegen de zeer ernstige gevolgen van de Duinpolderweg. Ernstig voor Vogelenzang en Bennebroek, de twee zuidelijke kernen van de gemeente Bloemendaal.

img_9953nieuwsbrief-8-doelstellingen-en-plangebied

c29-vervolgstappen-studie-noord-en-zuid-holland-duinpolderweg-2016026212

Ons verzoek aan de wethouder vandaag luidt als volgt:

Geachte wethouder,

In het persbericht dat u uitstuurt namens het college wil ik u vragen om de volgende punten van zorg te benadrukken:

  1. De middenvariant: u schrijft dat u ernstige bedenkingen hiertegen hebt. Onmiddellijk hierna voegt u hieraan toe dat er wel een voordeel kleeft aan het onderzoeken van deze zgn middenvariant omdat de onderzoeksresultaten goed gebruikt kunnen worden in de beoordeling van de andere alternatieven. Wij verzoeken u deze toevoeging te schrappen. De middenvariant is, als je de hoofddoelstelling van GS bekijkt, het enige alternatief met slagingskans. Wij vinden dat de andere alternatieven ook volwaardig moeten worden onderzocht, zonder dat de hoofddoelstelling hieraan in de weg staat. Ook willen wij benadrukken dat de middenvariant een minimale afwijking betekent tov de oorspronkelijke meest noordelijke variant. Hoeveel meter de middenvariant afligt van het bos, valt nog maar te bezien. Is dat 1 meter, honderd meter of vijfhonderd meter?
  2. De noordelijke variant uit de zienswijze van Hillegom is voor Bennebroek een ramp. Bennebroek krijgt een rechtstreekse verbinding met de A4. Een grote aanzuigende werking zal dit alternatief hebben. Onaanvaardbaar voor Bennebroek;
  3. GS van NH hebben plotseling als hoofddoelstelling weer de verbetering van de verkeersafwikkeling N206-A4 op tafel gelegd. Zie de nieuwsbrief van het Platform NOG hierbij. Dit betekent dat de andere alternatieven zoals het nul alternatief, NOG Beter 2.0 en het Parel alternatief geen schijn van kans hebben. Ons verzoek is deze hoofddoelstelling te schrappen;
  4. Formeel is er nog geen besluit genomen om het plangebied aan te passen. Door dat niet te doen, is het juridisch onduidelijk wat de status is van de andere alternatieven. Zie ook de nieuwsbrief hierbij;
  5. Nut en noodzaak van een verbinding tussen de N206 en de A4 zijn nog steeds niet aangetoond. Wij zeggen: toon dan eerst aan dat een verbinding tussen de N206 en de A4 echt nodig is.

 

Mvrgr,

 

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal