Diverse nieuwtjes

Het laatste nieuws uit Bloemendaal in het kort:

1. op 9 april werd het onderzoeksrapport over brandbestrijding gepresenteerd. Conclusie: de brandweer kan de branden in Bloemendaal niet blussen. Gecontroleerd laten uitbranden is de enige optie. Een zeer schokkende uitkomst en onaanvaardbaar. Volgens de heer Schippers (VRK) moeten de mensen aan de slag met rookmelders en brandblussers;

2. de presentatie van de projectleider van de provincie NH gaat niet door. Omdat de Statenleden van ZH een pas op de plaats hebben gemaakt, is het nu niet opportuun om uitleg te komen geven aan de raadsleden in Bloemendaal op 14 april as. Wij zijn behoorlijk verbaasd. Dat Zuid-Holland twijfels heeft, is al langer bekend. Wij hadden vragen voorbereid voor de projectleider;

3. wij hebben de wethouder gevraagd waarom hij zijn belofte aan de bewoners van de Witte de Withlaan niet is nagekomen. Prima dat er groen blijvende struiken zijn geplant ter hoogte van het parkeerterrein. Jammer dat het daarbij is gebleven en het oude plan alsnog wordt doorgevoerd, nl veel gras en geen struiken. Het lijkt zo simpel: plant struiken en luister naar omwonenden;

4. op het GGZ-inGeest terrein komen schapen. Niet zo veel als eerst gedacht. Het zijn ongeveer 20 tot 25 schapen die achter een hek blijven op een terrein dat ongeveer 2 hectare groot is. Hier vindt u de antwoorden: GGZ schapen  Het bos zelf blijft toegankelijk, maar een enkel pad wordt afgesloten. Het terrein waar de schapen zijn, maakt geen deel uit van de EHS. Aan alle vereisten is voldaan. Ook de bestemming zou in orde zijn. Het zou gaan om natuurlijk onderhoud van het terrein en het zou goed zijn voor de bewoners;

5. Wij hebben het onderwerp Park Brederode en de ontwikkeling van het hoofdgebouw op de agenda van de commissie grondzaken van mei laten plaatsen. Meer nieuws hierover volgt later;

6. De antwoorden op onze vragen mbt de AWD zijn binnen. Daarover berichten wij u nog uitvoeriger. De AWD vinden wij enorm belangrijk. Natura 2000 gebied. De kwestie subsidies ivm stikstofdepositie houdt ons bezig. Verder ook het onderhoud van het gebied en ontwikkelingen mbt de damherten. U hoort binnenkort meer van ons hierover.