Dit is schrikken!

De opvang van statushouders op #Blekersveld gaat de gemeente ongelooflijk veel geld kosten. Vandaag maakt het college bekend dat de sanering van de grond EUR 450.000 kost en dat er nog eens EUR 200.000 wordt uitgegeven voor de voorbereiding van het plan. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de reserve voor sociale woningbouw. We spreken dus over EUR 650.000 en dan hebben we nog lang niet alle kosten gehad. Want dit is nog maar het begin. We zijn hierover niet te spreken. Het college maakt alweer de fout te verwijzen naar het amendement van juni 2020. Terwijl in dat amendement helemaal niet staat dat containerwoningen op Blekersveld geplaatst mogen worden. Dat de raad hier niet tegen in verzet komt laat zien dat de meerderheid van de raad het goed vindt dat het college zijn gang gaat op Blekersveld. En die meerderheid bestaat uit: GroenLinks, D66, CDA, PvdA, VdB: 11 van de 19 zetels zijn voor deze aanpak.

De gemeente staat er financieel niet al te florissant voor. De gevolgen van het financieel beleid worden door onze inwoners echt gevoeld. Wij wijzen bijv. op het feit dat de gemeenteraad onlangs heeft besloten het serviceloket in Bennebroek nog maar één middag in de week open te houden. Dat levert een kleine besparing op van EUR 30.000 terwijl ruim 7.000 inwoners (uit de kernen #Vogelenzang en #Bennebroek) voor service naar het gemeentehuis in Overveen moeten rijden. Dat betekent 20 minuten heen en terug met de auto. Voor die mensen die geen auto hebben: het gemeentehuis in Overveen is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Wat een trieste verschraling van de dienstverlening vinden wij dit en wij hebben dan ook tegengestemd. Het wordt nog droeviger wanneer men beseft dat het geld er aan de andere kant met ladingen tegelijk uit gaat. De sanering van de grond op Blekersveld is zo’n onkostenpost die helemaal niet nodig was geweest indien de wethouder van sociale zaken, mevrouw De Roy van Zuidewijn-Rive van het #CDA tijdig, daadkrachtig, rationeel en proactief was omgesprongen met het dossier statushouders.

Het moge duidelijk zijn: wij gaan het college dit budget niet geven. De problemen van huisvesting kunnen worden opgelost zonder een extra bedrag van EUR 650.000 uit te geven. Wij hebben diverse mogelijkheden aangedragen, maar daar wil het college geen werk van maken.

Serviceloket Bennebroek: verschraling van dienstverlening ten koste van ouderen