Dictatorship

‘Die kadering kun je inzetten op het moment dat je ontsporing ziet’ aldus Elbert Roest die meent dat ontsporing in de gemeente Bloemendaal aan de orde van de dag is.

‘Kadering’= als doel om informatie niet te verstrekken aan bepaalde volksvertegenwoordigers.


Kadering? …
De burgemeester bedoelt dat onze fractie en dan echt onze fractie alleen:
1. Geen recht heeft op antwoord op vragen
2. Geen aantekeningen mag maken bij inzage van stukken
3. Geen fotokopie mag vragen van stukken
4. Geen geluidsopname mag maken van gesprekken waarbij onze leden zelf aanwezig zijn
5. Niet mag weten wat de burgemeester aan de politie en het OM over onze leden vertelt
6. Ambtenaren niets mag vragen zelfs niet als zij recht tegenover een fractielid in een afgesloten kamer zitten waar bovendien iemand van de griffie bij aanwezig is als een vervanging van bewaking
7. Niet op de kamer van de burgemeester mag komen voor een 1 op 1 gesprek maar op de gang moet blijven staan
8. Beschuldigd wordt van afwezigheid tijdens openbare vergaderingen terwijl onze fractie een van de hoogste opkomstpercentages kent van alle fracties
9. Beschuldigd wordt niet voldoende deel te nemen aan het openbare debat terwijl de burgemeester juist bij onze raadsleden de microfoon wegdrukt
10. Van de griffier eist dat hij geen vragen noteert van onze fractieleden tijdens een inzage op het gemeentehuis van stukken en dus vooral NIET behulpzaam mag zijn.

Een voorbeeld: in december 2019 ging ons raadslid Roos op afspraak naar het gemeentehuis. Zij wilde o.a. stukken inzien die betrekking hadden o.a. op de taxatie van het voormalig gemeentehuis van Bloemendaal. Volgens een nieuw door de burgemeester geintroduceerd reglement kan dient bij een inzage door een raadslid aanwezig te zijn: a) een betrokken ambtenaar die zo nodig een toelichting kan verstrekken bij de stukken en vragen kan beantwoorden en b) de griffier.

Waarom de griffier hierbij moet zitten ontgaat ons volledig. De griffier heeft voldoende werk te doen en zit niet te wachten op dit soort klussen. De griffier heeft niet tot taak op te treden als een soort waakhond ten behoeve van het college. En terecht. De griffier is in dienst van de gemeenteraad en niet van het college van burgemeester en wethouders. Toen ons raadslid Roos in de kamer stukken aan het doornemen was, zag ze dat een belangrijk document niet tussen de stukken zat. Het ging om een geheimhoudingsbesluit van juni 2015. Ze wees de ambtenaar beleefd op dit feit en vroeg haar vriendelijk het stuk te willen ophalen of te produceren. Dat werd geweigerd met de volgende woorden: ‘U kent de regels. Als u een vraag hebt dan dient u die formeel schriftelijk in te dienen bij de griffier en dan bekijken wij wel of die vraag wordt beantwoord of niet.’

Over het gebrek aan behulpzaamheid zullen we het dan verder maar niet meer hebben. Tekenend is wel dat de kostbare tijd van een ieder door deze werkmethode wordt verspild. Dat geldt zowel voor Roos als voor de ambtenaar als voor de griffier. U begrijpt natuurlijk dat deze vraag op diezelfde dag nog werd ingediend bij de griffier (schriftelijk) en dat we inmiddels op enkele dagen na verwijderd zijn van de beantwoordingstermijn van 1 maand. Het antwoord moet nog komen terwijl met een simpele druk op de knop dit geheimhoudingsbesluit geproduceerd had kunnen worden.

Hoe moeten wij deze feiten karakteriseren? Dit is niets anders dan pestgedrag op de werkvloer. Niet alleen ambtenaren worden gepest. Dit overkomt ook raadsleden. Op 7 maart 2018 deed Roos onder begeleiding van haar advocaat melding van de pestcultuur in het gemeentehuis van Bloemendaal. Hoewel er regels zijn om pestgedrag tegen te gaan, kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het pesten in Bloemendaal jegens onze fractie steeds ernstiger vormen begint aan te nemen, getuige ook de 10 nieuwste voorschriften die hierboven zijn genoemd. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van degelijk en integer bestuur. Wat ons betreft gaat het steeds verder bergafwaarts met deze gemeente.

Waar kunnen wij terecht met onze ervaringen? Wie het weet mag het zeggen. We zijn ons aan het beraden. Wordt vervolgd. We eindigen met een toepasselijke quote:

“Withholding information is the essence of tyranny. Control of the flow of information is the tool of the dictatorship.”
― Bruce Coville