DGP krijgt in alles carte blanche

De klachten over de organisatie van verkeer en het verminderen van overlast etc rond de DGP zijn niet van de lucht. Gisterenavond tijdens de commissievergadering lieten alleen D66 en VVD zich onbetuigd. De andere fracties waren toch in meerdere of mindere mate verontwaardigd over:

 • De gebrekkige communicatie en ook het late tijdstip
 • Het kaartmateriaal dat onvoldragen zou zijn (erkende de wethouder volmondig)
 • Het rijden over het strand (daarmee zijn diverse raden akkoord gegaan. Zandvoort laat merken lak te hebben aan de opvattingen hierover van de buurgemeente Bloemendaal)
 • De uitgifte van bewonerspassen (wordt geregeld door DGP maar de passen staan niet op naam wat misbruik in de hand werkt)
 • Het feit dat bewoners langs het spoor niet gecompenseerd worden
 • Onduidelijkheid over het station Heemstede/Aerdenhout
 • Veiligheid, aan- en afvoer van hulpdiensten, bereikbaarheid ziekenhuizen enz
 • De gevolgen voor de horeca-en andere ondernemers;
 • Parkeergelegenheid aan het strand
 • De mogelijkheid bezwaar te maken (korte termijn en waartegen?)
 • Bloemendaal betaalt mee maar krijgt niets terug
 • Enz enz

Wethouder Wijkhuizen liet het zich allemaal een beetje aanleunen. Hij kon er ook niets aan doen meende hij en er werd achter de schermen hard gewerkt. Bepaalde zaken waren inderdaad niet goed geregeld. Dat gaf hij ruimschoots toe.  We zijn nu nog twee maanden verwijderd van het grootste evenement ooit in deze regio. En er worden 300.000 bezoekers verwacht waarvan 40.000 geschat met de trein komen. En nu al is het volstrekt onduidelijk hoe mensen van A naar B moeten gaan in de regio.

Alle gejammer ten spijt: de raad heeft nimmer nee gezegd tegen dit evenement. De andere partijen, muv VVD en D66, horen we mopperen maar ‘in the end’ zijn ze toch allemaal voor de DGP muv Hart en de PvdA. Het moet immers wel leuk en gezellig blijven en je moet elkaar een feestje gunnen. Plus, het duurt maar enkele dagen dus waarom zeuren?

Dat er een heleboel andere festiviteiten ook nog worden georganiseerd vergeet men gemakshalve. Wij verwachten echt niet dat de investeringen die nu worden gedaan opgeteld bij de invloed van de Metropoolregio Amsterdam, AmsterdamBeach zich slechts richten op die drie dagen begin mei. Ook daarna zal impact op de complete regio aanzienlijk zijn. Meer toeristen, meer strandgasten, meer verkeer, meer feesten en meer overlast, meer files, meer lawaai.

Wonderlijk hoe ‘duurzaam’ en klimaatvriendelijk’ opeens van ondergeschikt belang zijn. Het niet willen weten is weer begonnen aan zijn opmars.

De wethouder laat het allemaal zo langs zijn vestje glijden. Hij is machteloos, krachteloos en zal straks als hij boft, misschien wel op de foto staan met Max.

De raad is net zo krachteloos. Er wordt een heleboel gezegd en geklaagd in zo’n commissievergadering, maar aan het eind van de avond is het resultaat nul en zijn we terug bij af. Niks gepresteerd, geen antwoord gekregen van de wethouder en de #DGP krijgt in alles carte blanche van #Bloemendaal en de andere gemeenten, Zandvoort voorop. Politiek is vooral voor de bühne. En de kassa rinkelt, maar niet in Bloemendaal.