De Zuilen

Van diverse kanten hebben wij de afgelopen maanden van inwoners van Bennebroek vernomen dat zij geluidoverlast ervaren van het horecabedrijf/forelvisvijver De Zuilen, net over de grens gelegen in Hillegom (Zandlaan), naast tuincentrum Oosteinde. Hier brengen wij u op de hoogte van het nieuws dat wij van de gemeente Bloemendaal ontvingen ivm de ontwerp omgevingsvergunning die de gemeente Hillegom wil verstrekken. Hoewel veel mensen razend enthousiast zijn over het bedrijf, vinden diverse omwonenden het minder prettig omdat de muziek te hard klinkt en het geluid ver draagt in het vlakke landschap van de polder.

Hier publiceren wij diverse stukken die wij van de gemeente ontvingen. De Zuilen

De gemeente Hillegom heeft met ingang van 18 mei 2015 de ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel Zandlaan 16 te Hillegom ter visie gelegd. De aanvraag heeft betrekking op Forelvisvijver De Zuilen en bevat het uitbreiden van een Bed & Breakfast, het creëren van een pannenkoekenhuis met gebruik van  bijbehorend terras, het bouwen van een eetcafé/cafetaria met feestzaal en bijbehorend terras, een receptie met kleinschalige detailhandel, het bouwen van 3 poorten, het realiseren van parkeervoorzieningen en het plaatsen van geluidsschermen. Gedurende de tervisielegging van 18 mei tot en met 29 juni was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Gezien het verwachte effect voor omwonenden uit Bennebroek vonden wij het wenselijk een zienswijze in te dienen bij de gemeente Hillegom.’

C16 Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Zandlaan 16 gemeente Hillegom 2015051937

C16a Zienswijze 2015051623 C16b Aanvulling zienswijze 2015051934

C16c Ontwerp omgevingsvergunning 2015051921

C16d Collegebesluit Hillegom 2015051920

C16e Situatietekening 2015051910