De waarheid en niks anders dan…

Vandaag een ingezonden brief in het Haarlems Dagblad van een inwoner uit Bloemendaal. Deze brief plaatsen wij hieronder. Ja, en dan is het natuurlijk afwachten of fractievoorzitter Roos getuigen mag oproepen in haar strafproces bij het hof in Amsterdam. Het OM persisteert: geen getuigen. Waarheidsvinding, onschuldpresumptie, een fair proces? Wat komt daar dan nog van terecht? Op 13 februari as wordt bekend of getuigen mogen worden opgeroepen. Dan volgt de uitslag van de regiezitting van 31 januari jl. Of vmlg burgemeester Nederveen (VVD) als getuige wordt toegelaten is dus nu nog niet bekend. 

Kenmerk: Ingezonden brief HD,

Als belangstellende heeft ondergetekende afgelopen dinsdag 31 januari de regiezitting aangaande het Bloemendaalse raadslid mevrouw Roos bij het Gerechtshof Amsterdam bijgewoond.

Waar de AG van het openbaar ministerie niet verder komt dan: “Gesetz ist gesetz”, ofwel we kijken alleen maar of de wet is overtreden, heeft de verdediging van mevrouw Roos het Hof proberen te overtuigen van de noodzaak om getuigen op te roepen en te horen, zoals een aantal professoren aangaande de uitleg van een uitspraak van de Hoge Raad.

Maar nog veel interessanter daarbij is het verzoek de voormalige burgemeester Nederveen op te roepen als getuige om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden waarom mevrouw Roos zich vanuit haar gewetensnood gedwongen voelde bepaalde stukken openbaar te maken.

Mocht het Hof deze verzoeken weigeren, dan lijkt mij, als niet jurist, de vraag toch tenminste gerechtvaardigd, of hier al niet sprake kan zijn van een zekere vooringenomenheid of nog erger een tunnel visie, waarbij dan resteert of eigenlijk een eerlijk proces nog wel mogelijk is?

Wat verder opvallend is dat kennelijk geen enkel ander Bloemendaals raadslid de collegialiteit op kan brengen om de zitting bij te wonen.

Mocht mevr. Roos opnieuw veroordeeld worden zou ik haar toch mee willen geven dat er niets gaat boven innerlijke trots, daar kan geen lintje tegenop, zoals de VVD die aan een afscheid nemend raadslid uitdeelde, juist aan diegene die een ander uiterst gemotiveerde collega raadslid meedeelde dat zij in een gekkentehuis thuishoorde.

 

G.R.Vissers.