De toekomst van Bloemendaal

Een week geleden stond er in de krant een uitgebreid interview met de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest. Daarin spreekt hij over een ‘vijfkoppig monster’. Het artikel lokte diverse reacties uit. Wij noemen: de reactie van raadslid Roos van onze partij, een ingezonden brief van de heer Devilee (inwoner van Bloemendaal aan het Haarlems Dagblad), de oproep aan de raad van de heer Jan de Jong, voorzitter van het Platform Landgoedeigenaren, en een lezer van het Haarlems Dagblad, de heer Vijn. We plaatsen deze reacties hieronder zodat u daarvan kennis kunt nemen.

Voordat we dat doen, eerst onze eigen analyse. De heer Roest spreekt weliswaar over een veelkoppig monster onder verwijzing naar de Griekse mythologie als ware de problematiek in Bloemendaal onoplosbaar. Immers, elke afgehakte kop van het monster groeide dubbel terug. Of m.a.w.: de burgemeester staat machteloos. In het slot van het interview wordt ons zijn kijk op de toekomst gegund. De toekomst van Bloemendaal als zelfstandige gemeente. Roest praat veel over het voortbestaan van Bloemendaal, ook met de CvdK (Commissaris van de Koning).

Roest: ‘Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand blij wordt als Haarlem zijn woningbehoefte op ons grondgebied projecteert’. De burgemeester is vastbesloten nog elke inspanning te doen om de kwestie Elswoutshoek politiek op te lossen, zo schrijft het Haarlems Dagblad. Daarmee lijkt Roest de zelfstandigheid van Bloemendaal te koppelen aan zijn aanblijven wat afhankelijk wordt gemaakt van een politieke oplossing voor Elswoutshoek. Een opmerkelijke redenering. Op de eerste plaats vraagt de kwestie Elswoutshoek niet om politiek maar om ‘schoon schip’, de boel schoonvegen, opruimen, integriteitskwesties serieus nemen en compensatie of genoegdoening aanbieden. Het traject ‘gratis en voor niets de boel verprutsen’ zijn we nu toch ruimschoots gepasseerd en dat weet de burgemeester zelf ook. Door dit nog altijd als politiek issue te behandelen, laat de heer Roest zijn oren weer eens hangen naar de VVD. En die willen koste wat kost voorkomen dat het probleem wordt opgelost. Het motto van de VVD: negeren is regeren.

De reactie van raadslid Roos is onverbloemd weergegeven in het volgende fragment. Haar persoonlijke opvatting steekt ze niet onder stoelen of banken: voor het voortbestaan van Bloemendaal is een krachtige bestuurder nodig. De heer Roest kan maar beter vertrekken. Het afschuiven van problemen richting de gemeenteraad gaat geen enkel soelaas bieden. Ook de oceaan aan geheimen, vertrouwelijkheden en niet openbare stukken vormt een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van Bloemendaal. De heer Roest is dol op de term ‘vertrouwelijk’ maar zijn voorkeur vormt een bedreiging voor solide bestuur van de gemeente.

De ingezonden brief van de heer Devilee plaatsen wij hier.

Dan volgt hieronder cursief gedrukt de brandbrief van de heer Jan de Jong, voorzitter van het platform van landgoedeigenaren aan de gemeenteraad. Het is ons niet bekend wie de deelnemers aan dit platform zijn. De heer De Jong roept de raad op pal achter de burgemeester te gaan staan. Hij beschouwt het interview als een schreeuw om hulp. Het is duidelijk: de heer De Jong is bang dat Bloemendaal valt als de burgemeester opstapt. De gedachte is vermoedelijk dat onze gemeente na vier burgemeesters te hebben ‘versleten’ in 6 jaar tijd, de CvdK zal oordelen dat sprake is van onbestuurbaarheid. Dat vinden wij de grootst mogelijke onzin. Om te beginnen hebben wij twee waarnemend burgemeesters gehad die onvoldoende waren geëquipeerd om de problemen aan te kunnen. Mevrouw Emmens bedoelde het goed, maar Bloemendaal was net even een brug te ver. De heer Schneiders dacht dat hij het allemaal wel even zou fiksen in anderhalve dag per week maar dat was een geval van schromelijke zelfoverschatting. Dat is wat ons betreft een foute keuze geweest van de toenmalige CvdK Johan Remkes. Hij had de neiging vooral de ‘niet-geschikte’ kandidaat te selecteren. De heer Nederveen die in januari 2015 opstapte uit vrije wil, had nooit benoemd mogen worden. Dat deze man ooit op deze post is terecht gekomen, laat wel zien dat het systeem van benoeming van burgemeesters echt dringend op de schop moet. En dan komen we bij Elbert Roest. Tja. De heer Roest deed het prima in Laren en daar had hij natuurlijk ook gewoon moeten blijven. Niet te moeilijk, het liep daar op rolletjes en hij was buitengewoon geliefd. Niet iedere burgemeester is een goede kandidaat voor Bloemendaal. Waar het de heer Roest aan ontbreekt, wat ons betreft, is daadkracht, moed en rechtvaardigheid. Dat is natuurlijk vervelend om te moeten constateren, maar het maakt hem voor deze specifieke gemeente die beheerst wordt door VVD mores niet de juiste man op deze plek. Zijn er dan andere kandidaten die deze job wel aankunnen? Maar natuurlijk. Laten we dan wel kort en krachtig concluderen dat het voortbestaan van Bloemendaal niet drijft op de persoon Roest en dat Elswoutshoek een oplossing verdient die vooral NIET politiek is.

Foto Haarlems Dagblad

Geachte leden van de raad,

Bij deze doet het Platform van Landgoed Eigenaren een oproep aan de leden van de raad van Bloemendaal om het oplossen  van het ” 5 koppig monster ” probleem inzake Landgoed Elswoutshoek niet langer in de weg te staan. Het  interview in  het Haarlems Dagblad met burgemeester Roest is door het platform gelezen als : “ een schreeuw om hulp “. Burgemeester Roest is de meest betrokken ,toegewijde en bekwame burgemeester die Bloemendaal mogelijk ooit gehad heeft. Zo’n burgemeester moeten we zuinig op zijn want zo’n burgemeester krijgen we nooit meer. Om burgemeester Roest te behouden zal de raad nu achter de burgemeester moeten gaan staan en hem alle gereedschappen moeten aanreiken om dit probleem op te lossen. De burgemeester moet de mogelijkheid geboden worden door uw raad dat er een in alle opzichten : onafhankelijk en onpartijdig onderzoek komt en dat dit onderzoek ook 100% wordt afgerond. Het gaat om het door uw raad weer openbaar maken van (volgens het interview ) 16 e-mails ,welke op een bepaald moment in de tijd door “ iemand “ geheim  verklaard zijn. Uw raad kan natuurlijke personen niet forceren om mee te werken ,maar uw raad kan wel de redenen waarom deze personen niet meewerken weg  nemen.

De concrete oproep aan uw raad:

1)Maak een belangen afweging tussen:  het wegnemen van de oorzaken die het oplossen van de problemen in de weg staan, en het krampachtig vasthouden aan het trachten te sparen van  de kool en de geit.

2)Schep de voorwaarden  voor een volledig  : “ onafhankelijk en onpartijdig onderzoek “

3) Weeg de belangen van de mensen die door “ iemand “ op een bepaald moment in de tijd geheimhouding zijn beloofd versus de belangen van het oplossen van het “ 5 koppig monster probleem “ en daarmee het behoud van burgemeester Roest en daarmee het behoud van de gemeente Bloemendaal als onafhankelijke gemeente.

Het platform doet deze oproep nu omdat zij voelt dat er nu een punt voor uw raad is aangebroken van “ breken of barsten “ , de tijd van pappen en nathouden is voorbij. Als dit probleem nu niet door uw raad wordt opgelost ,zal de gemeente niet zelfstandig blijven bestaan. Het ophouden van een onafhankelijke gemeente zal o.a. tot resultaat hebben het einde van de landgoederen . Heemstede heeft al haar landgoederen vol laten bouwen en Haarlem heeft andere problemen dan het behouden van landgoederen ,  85 procent van de oppervlakte van de  gemeente is nu nog natuur, dat maakt Bloemendaal tot wat het is ,op ons allen en uw raad op dit moment in het bijzonder rust de plicht dit waar mogelijk te behouden.

Het ligt nu in de handen van uw raad.

Het Haarlems Dagblad hierover: Het platform van landgoedeigenaren doet noodoproep

De reactie van de heer Vijn:

En tot slot het interview in het Haarlems Dagblad van 30 juni jl met de heer Roest: