De rechtstreeks gekozen burgemeester? Ja of nee?

Vandaag kunt u stemmen. Het is heel eenvoudig. Gaat u naar de volgende site en het is een kweste van een druk op de knop en klaar.

https://www.nporadio1.nl/standpunt

Wij zijn voor de rechtstreeks gekozen burgemeester. Dat wil zeggen: gekozen door de bevolking en niet door de gemeenteraad. We zeggen er maar meteen bij dat wij beducht zijn voor het uitbreiden van het takenpakket. Niet nog meer macht aan de burgemeester geven. De burgemeester heeft nu al veel bevoegdheden. Als we die gaan uitbreiden gaat dat ten koste van democratie. Wat is er mis met het huidige stelsel zult u misschien zeggen. Een goede vraag. We zien dat de invloed van de commissaris van de koning groot is. Te groot naar onze mening. De commissaris maakt een voorselectie. Wat wij uit Bloemendaal weten is dat er 19 kandidaten hadden gesolliciteerd in 2017. Zie hiervoor het Haarlems Dagblad, link hierna. Maar de voorselectie wordt hieruit gemaakt door de commissaris van de koning. Uiteindelijk kon de raad kiezen uit twee kandidaten die waren voorgedragen door de vertrouwenscommissie. Zie:

https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/negentien-sollicitanten-voor-burgemeesterschap-bloemendaal 

En: https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/elbert-roest-nieuwe-burgemeester-van-bloemendaal

Wij vinden dat niet transparant. Wat niet wil zeggen dat wij er voor zijn dat de burgemeester door de raad gekozen wordt. Integendeel. De burgemeester hoort wat ons betreft toch boven de partijen in de raad te staan en daarmee niet in conflict te komen. In zijn rol als voorzitter van de raad zou het onwenselijk zijn de raad daarin meer invloed te geven.

 

Verder zien we dat deze vorm van benoemingen de huidige baantjescarrousel in stand houdt. En daar zijn wij geen voorstander van. Het toeschuiven van banen is achterhaald. Dat systeem willen wij niet meer. En dan is er natuurlijk nog zoiets als een grotere invloed van de kiezer. Als een burgemeester nu zijn werk niet goed doet, kan hij niet naar huis gestuurd worden door de bevolking. Dat zou wel moeten kunnen als het aan ons ligt. Bij nieuwe verkiezingen zal dan blijken of de burgemeester goed werk heeft geleverd voor zijn gemeente, ja of nee. Als laatste punt noemen wij het gegeven dat burgemeesters wel zeggen a-politiek te handelen in hun ambt, maar dat is in de praktijk niet houdbaar. Een burgemeester wordt of hij dat nu wil of niet, toch geconfronteerd met problemen in de gemeente waar hij werkt. Het brengt een burgemeester in een lastig parket. Probleemgevallen zijn er altijd. En een burgemeester kan niet wegduiken of zeggen dat hij geen ‘tovenaar’ is. De bevolking snapt dat niet. Dat betekent dat een politiek standpunt bijna onvermijdelijk is. Dat is wat de bevolking verwacht. Daar past een gekozen burgemeester beter bij dan een door de Kroon benoemde burgemeester. En ja, laten we maar heel eerlijk zijn: werkelijk onpartijdige burgemeesters zijn er niet. Of nee, toch: de burgemeester van Maastricht. Meestal wordt het ambt bekleed door mensen die afkomstig zijn van partijen als het CDA (27%), PvdA (32%)en VVD (28%). Dat is niet echt een beeld dat overeenstemt met de uitslag van gemeenteraadsverkiezingen in den lande. Deze partijen bezetten nu 61 zetels van de 150 in de Tweede Kamer. Dat is afgerond 41% terwijl de burgemeesters van deze partijen 87% van de posten bezetten. Dat is niet meer uit te leggen. Laten we daarom moderniseren en zorgen voor meer democratie.