De rechtbank spreekt zich uit

De rechtbank heeft het beroep van Hans Slewe gegrond verklaard. Wat is er aan de hand. Wij zetten het nog even kort voor u op een rij. Hans Slewe wilde een huis (her)bouwen op Elswoutshoek. Het bestemmingsplan liet het niet toe. De gemeenteraad gaf in november 2013 een zgn verklaring van geen bedenkingen af aan het college (‘vvgb’). Dat houdt in dat het college bevoegd is om binnen de kaders van de vvgb een vergunning af te geven op een bouwaanvraag. Het college nodigde Hans Slewe uit een vergunningaanvraag in te dienen. Dat gebeurde in mei 2015. Eind juni 2015 zei het college dat er een positief besluit zou worden genomen op de vergunningaanvraag. De gemeenteraad was echter van gedachten veranderd. Terwijl de gemeenteraad het eerst nog een goed idee vond, was na de verkiezingen van maart 2014 de stemming gekanteld. Zonder duidelijke verklaring werd de vvgb door de raad begin juli 2015 ingetrokken. Dat was in strijd met de wet. De vvgb had helemaal niet ingetrokken mogen worden. De raad handelde in onze ogen illegaal. Vervolgens besloot het college negatief op de vergunningaanvraag. Hans Slewe vocht dat besluit bij de rechter aan. Gisteren werd de uitspraak van de rechtbank bekend. Die publiceren wij hieronder. Slewe heeft zijn beroep gewonnen. Het is precies zoals wij zelf altijd hebben gezegd: een vvgb intrekken op de manier waarop dat in Bloemendaal is gedaan, kan helemaal niet. En wat er naar onze mening destijds had moeten gebeuren, was dat het college die vergunning gewoon had moeten verlenen. Een raad kan een college niet op illegale gronden dwingen een besluit te nemen. Helaas is dat niet gebeurd. Het is nu de vraag wat de volgende stap is van de kant van de gemeente. Er zijn diverse mogelijkheden:

a) het college procedeert verder

b) het college biedt een regeling aan en schikt met Slewe en

c) het college vraagt de raad opnieuw om een vvgb af te geven.

Als de gemeente verder procedeert, is dat volgens ons kansloos. Bovendien kost het de gemeenschap bakken met geld.  Wij schatten de kosten van Elswoutshoek voor de gemeente inmiddels tegen de EUR 2 miljoen. Het grenst aan waanzin om op deze manier door te gaan. Op kosten van de inwoners door procederen is moreel ook niet meer uit te leggen. Wij zeggen: basta. Stoppen met die procedures en jaag ons niet verder op kosten.

Een schikking dan? Dat moet dan niet op de manier die Bernt Schneiders heeft geprobeerd. Een schikkingsvoorstel van EUR 25.000 met daarbij nog allerlei voorwaarden, haken en ogen etc, is niet serieus te nemen als je begrijpt wat de familie heeft moeten doorstaan. Je zult als gemeente toch echt met een beter voorstel moeten komen. De kans dat dat gaat gebeuren schatten wij vooralsnog in als nagenoeg nihil. We willen niet pessimistisch doen, maar de gemeente heeft zich tot nu toe weinig aangetrokken van de slechte pers rond dit onderwerp en aangezien deze ellende al sinds 2009 aan de gang is, denken we niet dat daar zo snel verandering in gaat komen. Maar je weet maar nooit. Een nieuwe burgemeester biedt misschien weer een nieuw perspectief.

Dan optie c. Een nieuwe vvgb. Dan zal het college de raad moeten benaderen en vragen een vvgb af te geven. Opnieuw. Dat gaat met de mensen die nu in de raad zitten niet gebeuren. Dan zal gewacht moeten worden tot na de verkiezingen. Wellicht dat de tijden dan veranderd zijn en dat er meer mensen met gezond verstand in de gemeenteraad zitten. Mensen die niet overlopen van frustratie en wraakgevoelens. Dus beter wachten tot na maart 2018 is onze mening. Deze optie is niet zo simpel om een andere reden. Er is een andere aanvraag ingediend door Hans Slewe. Die aanvraag blijft binnen het huidige bestemmingsplan. Daar is dus helemaal geen vvgb voor nodig. Hans Slewe is daarover al volop in gesprek met de gemeente. Het is helemaal niet meer aan de orde om nu weer een vvgb te gaan vragen voor een bouwplan dat niet eens meer op tafel ligt. Het zou een beetje te vergelijken zijn met een situatie waarin de gemeente u een besluit op een vergunningaanvraag stuurt die u niet hebt ingediend. Dan zegt u ook: gemeente, waar bent u mee bezig? Hier heb ik niet om gevraagd.

Er zit wat ons betreft niets anders op dan optie b.

De andere kant van deze medaille is: wat gaat de fam Slewe nu doen? Daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. We weten het niet.

Al met al is dit natuurlijk een buitengewoon onsmakelijk verhaal geworden. Daarbij spelen diverse raadsleden een zeer dubieuze en zelfs kwalijke rol. Zij hebben willens en wetens een vvgb ingetrokken, tegen de dringende adviezen van diverse advocaten die door de gemeente waren geraadpleegd in. Wij vragen ons af of deze raadsleden zo gemakkelijk besloten zouden hebben de vvgb op oneigenlijke en niet wettige gronden in te trekken als ze zelf zouden moeten opdraaien voor de negatieve gevolgen. Maar het is altijd makkelijk praten als het geld is van een ander.

Dit is een van onze belangrijkste verkiezingspunten. Niet oeverloos en nodeloos gaan procederen tegen inwoners. Schikken en slikken. In alle redelijkheid komen tot een compromis. En niet de schuld geven aan die hoogopgeleide inwoners die maar naar de rechter gaan als het ze niet bevalt. Dat is allemaal onzin. Het valt onder het kopje ‘stemmingmakerij’ en het is veel beter om eens in de spiegel te kijken en te zorgen voor goed, evenwichtig, transparant en eerlijk bestuur.

 

Rechtbank: EC04_Exchange_06-22-2017_14-13-03