De Plantage in Vogelenzang

Wij hebben de afgelopen dagen met inwoners van Vogelenzang gesproken over de overlast die zij ervaren van de horecagelegenheid, de Plantage. Van een kas bij een tuincentrum naar een restaurant in een buitengebied. Dat kan blijkbaar in Bloemendaal. Zelfs als sprake is van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000. Wethouder Tames Kokke, VVD, noemt het een ‘kleine onduidelijkheid’ en verwacht medewerking van de provincie. De EHS wordt in Bloemendaal dus alleen ingezet als argument als dat ‘goed’ uitkomt. Het is het meten met twee maten dat in Bloemendaal is uitgevonden en verbeterd. Wij hebben de omwonenden in Vogelenzang geadviseerd om zich te wenden tot die partijen die nu aan de macht zijn in Bloemendaal. Want alleen Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal vinden dat dit zo niet kan. Wij wensen de omwonenden veel sterkte toe.

Voor meer achtergrondinformatie: commissie grondgebied 12 december 2013, punt 11:

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2013/12-december/20:00