De mysterieuze enveloppe

In het persbericht dat wij vandaag uitstuurden, leest u meer over de mysterieuze enveloppe die op 16 december as door de notaris zal worden geopend. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Uiteraard hebben wij het voltallige college en de raadsleden uitgenodigd om getuige te zijn van wat er op 16 december as bekend wordt gemaakt. Dit raakt de wortels van onze rechtstaat. Het persbericht publiceren wij hier: Persverklaring8december2014