De gekozen burgemeester

In Zutphen zou Loek Hermans benoemd worden tot burgemeester. Deze stapte in november 2015 op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer ivm een vernietigend oordeel over zijn functioneren bij thuiszorgorganisatie Mea Vita. De gemeenteraad had al ingestemd, toen de bevolking hiertegen in opstand kwam. Via een door Inge Schultze (inwoonster van Zutphen) georganiseerde enquete lieten de inwoners weten dat Hermans niet welkom was als burgemeester. Zie hierover het artikel in Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4215112/2015/12/28/Loek-Hermans-toch-geen-waarnemend-burgemeester-Zutphen.dhtml

Wij maken een diepe buiging voor Inge Schultze. Want dit zijn de mensen op wie wij kunnen rekenen als het gaat om onze democratie nieuw leven in te blazen. De raad in Zutphen verbond aan de uitkomst van deze enquente de enig juiste conclusie en Hermans benoeming was van de baan. Hart voor Bloemendaal vindt dat burgemeesters rechtstreeks gekozen moeten worden. De benoeming van een burgemeester ligt nu grotendeels in handen van de Commissaris van de Koning en de gemeenteraad. Helemaal onderaan dit bericht vindt u een verkorte weergave van de benoemingsprocedure van een burgemeester.

Wij zeggen: laat het oordeel over het functioneren van een burgemeester over aan de bevolking, knip de band tussen gemeenteraad en burgemeester door en zorg er voor dat de bevolking rechtstreeks de eigen burgemeester kan kiezen. Dan kan een burgemeester ook onafhankelijk van de raad zijn of haar werk doen.

Hoewel dit geen onderwerp is dat op gemeentelijk niveau kan worden georganiseerd, leert de praktijk dat de bevolking wel degelijk een stem heeft. Een internet enquete is immers vrij eenvoudig te organiseren. De gang van zaken in Zutphen biedt hoop voor de toekomst. Niet omdat de raad het zo goed begrepen heeft, maar omdat de bevolking zich met kracht heeft laten horen en deze stem ook consequenties heeft gehad. https://www.nrc.nl/next/2016/01/04/na-zutphen-burger-kiest-de-burgemeester-1575500

De benoemingsprocedure staat in de Grondwet en de Gemeentewet. In Nederland werken op dit moment ongeveer 390 burgemeesters en 40 loco- of waarnemend burgemeesters. Per jaar benoemt of herbenoemt de Koning ongeveer 50 burgemeesters.

Benoeming (informatie afkomstig van de rijksoverheid)

De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. De benoemingsprocedure is:

  1. De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad.
  2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
  3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
  4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
  5. De sollicitant schrijft een brief.
  6. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
  7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
  8. De gemeenteraad beveelt kandidaten aan.
  9. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
  10. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

foto bron: afkomstig van omroepgelderland.nl