De ‘famous Jet Schol papers’

Voor wie de politiek in Bloemendaal heeft gevolgd: het is u misschien niet ontgaan dat een inwoonster van Bloemendaal enkele jaren geleden bekend maakte dat zij ongevraagd vertrouwelijke stukken (bekend als de zgn. ‘Jet Schol papers’) had ontvangen. De stukken die zij kreeg hielden verband met het dossier Elswoutshoek waarin de gemeente onlangs nog een schikking trof voor €750.000 met de beide heren Slewe, nl de beide eigenaren van het landgoed Elswoutshoek.

Mevrouw Schol is een warm pleitbezorgster van de families Slewe. Haar verhaal was dat de stukken waren bezorgd door een ambtenaar die plotseling wroeging had gekregen. Maar waarom was mevrouw Schol de uitverkorene? Naar zij zelf vertelde was dit heel goed te verklaren. Immers zij was een vertrouwelinge van de Slewes en had zich niet onbetuigd gelaten door zowel raadsleden als het college flink de oren te wassen over het onrecht dat de families Slewe was aangedaan.

In de uitzending van BNN VARA (juni 2020, Opstandelingen) liet Schol een tweetal enveloppes zien die ze uit haar vriezer tevoorschijn toverde. Wat de inhoud daarvan was, is niet bekend bij het grote publiek maar wij begrepen van Rob Slewe (thans raadslid in de gemeente Bloemendaal) dat het informatie was waaruit bleek dat de gemeente Bloemendaal een strategie had ontwikkeld om de Slewes publiekelijk zwart te maken en dat ging heel ver.

Foto NH Nieuws, Dimitri Walbeek

Dat de overheid middelen inzet om burgers populair gezegd aan het spit te rijgen, kan natuurlijk helemaal niet. En dat is ook wel gebleken gezien de hoogte van de afkoopsom die de gemeente betaalde aan de landgoedeigenaren. Er was de gemeente Bloemendaal veel aan gelegen de hele onverkwikkelijke affaire in de doofpot te doen belanden. In het geheim werd een deal gesloten met de Slewes en wat daar precies allemaal is afgesproken zullen we vermoedelijk nooit te weten komen. De papers van mevrouw Schol zijn wel gebruikt als inzet voor de onderhandelingen over de schadevergoeding, zo vertelde Rob Slewe die ook raadslid is in Bloemendaal.

Mevrouw Schol meende dat zij in haar papers ook documenten had aangetroffen die voor de strafzaak van onze fractievoorzitter Roos cruciaal zouden zijn. Schol beweerde stellig en bij herhaling dat zij het onomstotelijke bewijs in handen had waaruit zou blijken dat Roos diende te worden vrijgesproken. Roos had intussen ook van Rob Slewe vernomen dat de papers van mevrouw Schol geen andere informatie bevatten dan wat al bekend was omdat de informatie die Schol had ontvangen ook op een USB-stick stond welke de gemeente aan hem had overhandigd. Geruime tijd later kregen Roos en enkele andere raadsleden eenzelfde USB-stick. Schol echter bleef bij haar bewering dat zij de sleutel in handen had voor een positieve afloop in het strafproces van Roos. Omdat Roos beslist geen relevante informatie wilde missen, vroeg zij Schol bij herhaling om die ontlastende bewijsstukken te laten zien. Schol liet weten graag bereid te zijn Roos te helpen.

Echter, telkens nadat Roos een afspraak had gemaakt met Schol om dat belangrijke bewijs in te zien, ging het niet door. Totdat Schol opeens verklaarde dat zij de stukken inmiddels niet meer in huis had. Zij had ze afgegeven aan een derde vertrouwenspersoon. Roos kreeg te horen dat zij deze derde zelf moest benaderen. Roos kreeg een naam en een telefoonnummer en moest het verder maar uitzoeken.

Intussen was het proces van Roos voorbij en had zij opnieuw een veroordeling binnen van het hof in Amsterdam. Na enig onderzoek kwam Roos erachter dat de persoon aan wie Jet Schol haar papers zou hebben gegeven, een projectontwikkelaar is met een bouwplan voor … een landgoed in de gemeente Bloemendaal. Dit landgoed ligt toevallig naast Elswoutshoek. Wat is het toch een kleine wereld. Helaas voor de ontwikkelaar heeft het college van B&W geen goedkeuring gegeven aan het bouwplan. Daarmee staat vast dat er opnieuw verschillende belangen in het spel zijn en aangezien Roos al voldoende beschadigd is door alle trucs die op haar zijn losgelaten, is duidelijk dat Roos hier absoluut buiten zal blijven. Wat Roos betreft houden we het zuiver. Geen zin in louche spelletjes. Het is in Bloemendaal soms net een avonturenfabriek maar Roos heeft schoon genoeg van alle vreemde kronkels en is niet van plan nog een tweede keer in een valkuil te stappen. Zij zal dus beslist geen contact opnemen met een voor haar volslagen onbekende die intussen wel een bekende is van het gemeentebestuur en die volgens de beweringen van mevrouw Schol in het bezit zou zijn van vertrouwelijke stukken. Maar of dat ook waar is, wie het weet mag het zeggen. Voor Roos is de maat nu vol.

Hoe gaat dit verhaal nu verder? Mevrouw Schol is momenteel druk in de weer aan iedereen die haar wil aanhoren te vertellen dat zij het bewijs dat Roos moet vrijpleiten van de onterechte strafzaak, nooit uit handen zal geven. Nooit. En dat terwijl Schol eerder nog beweerde dat zij dringend van haar ‘papers’ af wilde. Schol kon echt niet langer leven met deze last op haar schouders. De waarheid moest wat haar betreft bekend worden bij het grote publiek. Diverse mensen boden aan Schol te bevrijden van haar papers. Helaas. Dit is tot nu toe niemand gelukt. Mensen die het probeerden zijn van een koude kermis thuisgekomen.

We naderen nu het slot van deze geschiedenis. Het is van tweeën één: ofwel Schol heeft geen ontlastend bewijs en dan heeft zij de afgelopen jaren lopen raaskallen. Ofwel ze heeft het ontlastend bewijs wél, maar ze wil het Roos niet geven. Dat is dan te kwalificeren als een schreeuw om aandacht.

Hoe dan ook: het is tijd om definitief afscheid te nemen van het hele vermoeiende gedoe over de ‘Jet Schol papers’. Wat er aan informatie is, heeft intussen het doel van de families Slewe gediend, maar voor Roos zijn er geen nieuwe inzichten noch ontlastend bewijs aan het licht gekomen en dus zou mevrouw Schol er wijs aan doen haar verhalen hierover te staken: Circus Bedotti is uitgespeeld.