De F1- snelkookpan

‘In 2020 wordt er op het Circuit van Zandvoort de Dutch Grand Prix gereden. Het evenement belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet de gemeente kans om met side-events heel Zandvoort mee te laten profiteren.

Maar wat zijn de gevolgen voor de inwoners van Overveen? De Metropoolregio Amsterdam (MRA), NS en Prorail willen extra treinen inzetten op het spoor van Haarlem naar Zandvoort. Als dat beperkt zou blijven tot drie dagen F1 races, dan is dat goed te overzien en valt er niets te klagen. Zeker niet als dat ook nog zou leiden tot minder verkeer op de doorgaande wegen.

De vraag is alleen of dat zo is. Blijft het bij drie dagen en krijgen we inderdaad minder auto’s op de doorgaande wegen richting het strand? Dat laatste trekken wij sowieso in twijfel. Onderzoek wijst het tegendeel uit. De auto wint het van de trein: meer gemak en meer onafhankelijkheid, maar dat is nog niet alles. Want het blijft beslist niet bij de Grand Prix dagen. Er komt een storm op ons af. Een ondemocratische storm…

De wethouder van Zandvoort heeft namelijk al toegegeven dat het hele circus niet wordt opgetuigd vanwege slechts die 3 dagen Grand Prix. De bedoeling is Zandvoort structureel commercieel op de kaart te zetten en de zes weken rondom deze races volledig vol te plannen met grootschalige evenementen. Dan spreken we dus over 35 extra evenementendagen los van alles wat er al gebeurt in Zandvoort. Dat komt dus ook nog eens bovenop de 12 UBO-dagen.

Wat zijn dat, UBO-dagen? Binnen de huidige milieuvergunning mogen het hele jaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen. Op deze dagen mogen de geluidsnormen worden overschreden. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning.

In de raadsvergadering van 31 oktober as zal de raad definitief beslissen over een investering van EUR 1,4 miljoen in het spoor. Veel inwoners in Overveen zeggen nee tegen 20 tot 24 treinen per uur heen en weer dwars door Overveen, omdat het dorp dan volledig op slot gaat en onbereikbaar wordt en dan hebben we het nog niet eens over de overlast als gevolg van het toegenomen verkeer. Daarbij komt: Overveen krijgt alleen maar met de nadelen te maken. Het is prima voor Zandvoort misschien, maar voor Bloemendaal kent deze plannenmakerij geen enkel voordeel. Voor de verontruste inwoners van Overveen is 12 treinen per uur de absolute max. Zij hopen op een veto van de raad. De raad heeft de mogelijkheid een veto uit te spreken omdat het spoor over grondgebied van onze gemeente loopt.

 Onze partij wil en zal een veto uitspreken over het geld dat Bloemendaal moet ophoesten voor deze investering in het spoor. De MRA wil van onze regio een ‘Groot-Amsterdam’ maken inclusief Amsterdam Beach en alle andere pretpark- en plezier-evenementen waar Zandvoort en Amsterdam zo vurig op hopen.

Bloemendaal is anders. Bloemendaal staat voor kwaliteit, voor behoud van natuurwaarden, voor een mooie leefomgeving. De wethouder denkt dat het uitspreken van een veto niet helpt. De wethouder heeft ambities en dat heeft hij ook laten merken.  In de vergadering riep hij: ‘dit is wat Zandvoort wil!’. Nee zeggen tegen deze ontwikkeling heeft wat hem betreft geen enkele zin. Hij wil meedoen met de ‘grote jongens’.

Wij vragen ons af waarom hij zo weinig weerstand biedt tegen de MRA. Wat is de democratische legitimiteit van de MRA? De heer Wijkhuizen is wethouder van Bloemendaal en niet van de MRA maar dat is hij blijkbaar in het enthousiasme voor de regio eventjes vergeten. Wat ons betreft past hem bescheidenheid en hoort hij zich bij uitstek sterk te maken voor onze inwoners en het belang van Bloemendaal voorop te stellen. De wethouder: ‘Wij gaan de zaken vastleggen in een bestuursovereenkomst, maar ik geef de gemeenteraad van Bloemendaal geen enkele garantie dat die zaken ook worden uitgevoerd’.

Tja, dan weet je als inwoner wel hoe dit gaat aflopen: slecht. De druk in deze snelkookpan is blijkbaar te hoog.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 31 oktober as. Dan zullen de partijen toch echt kleur moeten bekennen. Gaan zij voor landelijk partijbelang of kiezen ze voor hun inwoners?