De Duinpolderweg weer op de agenda

Lange tijd was het oorverdovend stil rond de Duinpolderweg. Even ons geheugen opfrissen: provinciale staten van Zuid-Holland haalden voor de verkiezingen in maart 2015 een streep door de plannen van mevrouw Post, VVD gedeputeerde van Noord-Holland. Zoals u misschien nog weet, is de Duinpolderweg een gezamenlijk project. Noord-Holland en Zuid-Holland trekken samen op. Ook bleek dat als de N205 naar de N206 bij de Zilk zou worden doorgetrokken, dit te veel stikstof dispositie opleverde in de duinen. Het bleek dat de stikstof dispositie een dermate ernstig probleem vormde dat besloten werd een nieuwe variant door te rekenen. Dat was de zgn ‘Spoorvariant’. In die variant loopt de Duinpolderweg vanaf de N205 bij Hoofddorp naar de Rijksstraatweg (N208) bij Bennebroek. Daarna gaat hij verder richting het spoor bij Hillegom en vervolgt zijn weg langs het spoor richting Lisse om uiteindelijk aan te haken op de N206, westwaarts. Hillegom was niet blij met deze nieuwste variant en diende een zienswijze in. De wethouder van Hillegom bedacht een ander voorstel. Hij vond dat de Duinpolderweg vanaf de N205 richting de N208 moest gaan en daar moest eindigen. Dus geen weg langs het spoor. Beide alternatieven zijn wat ons betreft erg slecht. Beide varianten scoren laag op de doelstellingen die van te voren door de provincie zijn bedacht. Een van die doelstellingen is: minder verkeer door de dorpskernen. Met deze varianten gaat dat zeker niet lukken.

Intussen is de provincie NH, trekker van het project, niet achterover gaan leunen. Achter de schermen is druk gewerkt om iets te doen aan die stikstofdispositie. Daar wordt nu een mouw aan gepast via de Regeling Programmatische Aanpak Stikstof. Eerder vroegen wij natuurorganisaties wat hier nu precies de bedoeling van was. In maart 2015 hoorden wij dat er een Europese subsidie zou zijn toegekend van enkele miljoenen. Met dat geld zouden de duinen een beetje worden omgewoeld. En dat zou dan weer helpen om meer stikstof te kunnen laten neerslaan in de duinen, waardoor het stikstofdispositie probleem zou afnemen. Begrijpt u het nog? Wij weten in ieder geval dat alle problemen rondom natuurgebieden voor de overheid altijd oplosbaar zijn. Politici hebben altijd de mond vol over de Ecologische Hoofd Structuur, Natura 2000 gebieden, aardkundige monumenten etc, als het verkiezingstijd is. Dan hoor je ze hierover. Zodra dat weer achter de rug is, lijkt het allemaal weer in de monden te besterven en worden belangen afgekocht. Wij merken in de raad van Bloemendaal geen tot weinig betrokkenheid bij het gebied aan de rand van deze gemeente. Vogelenzang en Bennebroek liggen tegen de Bollenstreek aan. De randen van de gemeente zijn kwetsbaar voor plannen van hogerhand. Op zichzelf hebben wij geen bezwaar tegen plannen mits deze goed doordacht en probleemoplossend zijn. En helaas is aan die voorwaarden niet voldaan. De Duinpolderweg lost niets op, integendeel. De verkeersproblemen worden groter als deze weg wordt aangelegd. Vanmiddag publiceerde het Haarlems Dagblad hierover een artikel dat u hier kunt lezen. Wij vrezen het ergste. Onze hoop is nu gevestigd op de statenleden van Noord- en Zuid-Holland. Van het college van B&W in Bloemendaal horen wij helemaal niets. Het is weer erg teleurstellend dat wij belangrijk nieuws uit de krant moeten halen ipv rechtstreeks van het college. Op de foto ziet u in de verte Vogelenzang. De weg komt op steenworp afstand van het dorp te liggen.

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27541206.ece/Uitweg-voor-Duinpolderweg_?lref=SL_2