De definitie van ‘geheim’ in Bloemendaal

Geheim. Dat begrip is aan een herdefiniëring toe in Bloemendaal. Waar te beginnen? In januari 2014 brengt Rob Slewe twee keer een bezoek aan het gemeentehuis n.a.v. een Wob-verzoek dat hij had ingediend. Hij moet daartoe een afspraak maken met een man die speciaal voor deze klus wordt ingehuurd door de gemeente Bloemendaal. We noemen hem X. De gemeente noemt hem ‘de accounthouder Elswoutshoek’. Alle contacten, zowel mondeling als schriftelijk, die Elswoutshoek betreffen worden via X geleid. Logisch dus dat Slewe bij X terecht komt als hij bepaalde documenten wil inzien. De twee bezoekjes verlopen niet soepel. X  beklaagt zich over het gedrag van Slewe bij zijn opdrachtgever en schrijft een verslag van elk bezoek: ‘Ter info doe ik je maar weer verslag van het bezoek van gisteren. Rob Slewe heeft geen gebruik gemaakt van de inzage tussen 10.00 en 12.00 uur. Hij verscheen om 13.00 uur. Hij weigerde mijn uitgestoken hand. De toon werd meteen gezet met een zeer dreigende houding, qua woordgebruik, schreeuwen en dicht tegen mij aanleunen…’ aldus X.

De verslagen worden door het college aan Slewe toegestuurd en Slewe krijgt op niet mis te verstane wijze te horen dat zijn gedrag onaanvaardbaar is en dat het college dat niet pikt of woorden van gelijke strekking. Het valt Slewe rauw op zijn dak. Hij vindt dat X zich provocerend gedroeg. Slewe stuurt  zijn eigen verslag aan de gemeente met het verzoek dit toe te voegen aan het dossier. Zijn beschrijving van hoe het bezoek verliep laat een geheel andere werkelijkheid zien. Het valt Slewe op dat hij telkens opnieuw wordt beschuldigd van bedreigingen en intimidaties jegens het ambtelijk apparaat. Dat is een zware aantijging en het ligt hem zwaar op de maag. Hoe kan hij zich verweren? Het probleem is bovendien dat de beschuldigingen steeds grover worden. Waar is de gemeente precies op uit?

De gemeente ontvangt het verslag van Slewe maar doet daar verder niets mee. Het verdwijnt in de spreekwoordelijke ‘onderste bureaulade’. Maanden later, we spreken dan over september 2014 leest Roos de twee verslagen van X op de kamer van wethouder Marjolein de Rooij. Deze wethouder heeft een artikel in het Haarlems Dagblad laten plaatsen waarin de beide heren Slewe worden afgeschilderd als een stel ‘bedreigers’. Lui waarvoor je angst zou moeten hebben. Kortom: gevaarlijke mannen. Roos is net als de andere raadsleden benieuwd naar het bewijs van deze uitlatingen in de krant en de wethouder laat een stapeltje stukken zien waaronder deze twee verslagen. Nu is het zo dat Roos deze verslagen al lang had ontvangen van Rob Slewe zelf. Immers, hij heeft raadsleden geïnformeerd en verklaard dat hij ten onrechte werd beschuldigd door de wethouder. En uiteraard voegde hij zijn eigen verslag daaraan toe ter illustratie.

Omdat het de wethouder al snel te heet onder de voeten werd, waren de verslagen van X volgens het college in november 2014 opeens geheim verklaard. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat al 10 maanden openbaar is, kan niet opeens geheim worden verklaard. Wat het bovendien bespottelijk maakt is dat de gemeente de verslagen zelf naar buiten bracht. De gemeente misbruikt de geheimhouding ten eigen faveure. Om het eigen handelen in de doofpot te kunnen  stoppen. Daar is de Gemeentewet natuurlijk niet voor geschreven. Alsof het allemaal niet erg genoeg is, worden uitgerekend deze twee verslagen tot op de dag van vandaag als geheim beschouwd en heeft Ruud Nederveen, voormalig burgemeester van Bloemendaal, aangifte tegen Roos gedaan omdat zij de geheimhouding willens en wetens aan haar laars zou hebben gelapt. Stukken die al openbaar waren geheim verklaren is een gotspe. En dat weet Ruud Nederveen, want hij komt in de correspondentie voor.

Voor alle duidelijkheid plaatsen hieronder het complete verslag van Rob Slewe. Het is zijn wens openheid van zaken te geven. Immers, zoals Rob Slewe het zelf onder woorden brengt: ‘ik heb niets te verbergen’ Zie cursief gedrukt hierna. En we tonen u een kort filmpje met de verklaring van Roos die zich binnenkort weer (voor de 8e keer) moet verantwoorden voor de strafrechter.

Van: Office  Bloom Holland
Datum: Wed, 29 Jan 2014 10:42:07 +0100
Aan: Postbus Gemeente Bloemendaal , Burgemeester, ambtenaar A, ambtenaar B                              CC: Hans Slewe
Discussie: Wob bezoek verslag den Hollander
Onderwerp: Wob bezoek verslag den Hollander


Geachte heren,

Geheel volgens de traditie van de gemeente Bloemendaal ontving ik vandaag een verslag van het zoek aan de gemeente inzake een wob inzage gemaakt door den Hollander.

De heer den Hollander heeft net als bijna een jaar geleden toen diverse ambtenaren op de Brouwerskolk een verslag bezoek wob bij elkaar verzonnen (de klachtencommissie maakte daar een jaar gelden  gehakt van), eveneens een op zijn zachts gezegd onvolledig, gekleurd en grotendeels onwaar verslag neergezet.

Niet ondergetekende maar de heer den Hollander stelde zich uitermate irritant en provocerend op door direkt te stellen dat hij er alleen maar zat om ons in de gaten te houden en conform de afspraak in het conventant ? Toezicht hield. Hij liet zich daarnaast een aantal keren zeer laagdunkend en denigrerend over de familie Slewe uit.

-convenant
Zoals al vele malen aangegeven en ook de stukken uit uw eigen dossier bewijzen het heb ik helemaal geen convenant getekend en dus heb ik daar helemaal niets mee te maken.
De heer den Hollander vindt het kennelijk erg fijn om maar steeds te blijven herhalen dat mijn naam boven een door de gemeente opgesteld convenant staat en dus ik daar aan gebonden zou moeten zijn.  Ook dit herhaalde hij enkele malen tijdens het wob bezoek

-kopie
De heer den Hollander deelde mede dat een kopie 30 cent kostte en dus liep ik naar het kopieerapparaat dat 3 meter verderop stond en maakte een kopie.
De heer den Hollander begon te schreeuwen en tieren want ik had geen kopie mogen maken?? Dat leek mij vrij kinderachtig want bij het raadsonderzoek kon ik gewoon gebruik maken van het kopieerapparaat.
Ik ben toen maar gestopt en mijn broer gaf de heer den Hollander 20 euro gegeven die hij vervolgens op de grond gooide. Wij  krijgen dus nog 19 euro 70 van de gemeente.
De manier waarop den Hollander toen tekeer ging is klachtwaardig.

-vragen over mappen
De gemeente heeft aardig haar best gedaan om 18 mappen te vullen met dubbel materiaal, ongedateerd , de dossiers van hans slewe en rob slewe door elkaar heen.
]Direkt bij binnenkomst heb ik de vraag gesteld hoe de mappen zijn samengesteld.
Het antwoord van den Hollander was dat wij dat ,maar zelf moesten uitzoeken en als we vragen hebben maar een brief moesten sturen. Dat alles met een brede grijns.

-opmerkingen over ambtenaren
Zelfs dit reeds geschoonde dossier staat vol met voorbeelden van vooringenomenheid van ambtenaren. Een aardige is het zwart op wit bewijs dat ambtenaren als van der Wees , Portanger cs  bewust de klachtafhandeling van ondergetekende hebben ingebracht bij de onderhandelingen met mijn broer zodat vooringenomenheid en partijdigheid mooi onder de mat kon worden geveegd. Dat is inderdaad misselijk makend en ik heb daar zeker in die bewoordingen over gesproken met mijn broer.
Dat is mijn goed recht en als den Hollander zich daaraan ergert dat moet hij er niet bovenop gaan zitten om ons in de ‘gaten te houden’ en onze gesprekken af te luisteren.

Voorts viel het ons op dat een groep ambtenaren meer dan 10 minuten voor tijd in de gang met jas aan stonden te wachten totdat het ‘tijd’ was. Wij hebben daar onderling zeker over gesproken want wij zijn verbaasd dat dit soort praktijken nog steeds bestaan.-vragen over wob verzoeken, verdwenen telefoon gesprekken etc

Ik heb ook vragen gesteld over mijn wob verzoek inzake kosten inhuur ewh van meer dan een mand geleden. Niets heb ik nog gehoord en ook hierover liet den Hollander weten dat ik het maar moest uitzoeken en hij ging daar geen antwoord op geven.
Idem over vragen over het verdwenen 15 e telefoongesprek.

U kunt dit toevoegen aan het verslag van de Hollander.
Het woordje vooringenomenheid staat met grote letters voorgedrukt op zijn voorhoofd. Het is allemaal een beetje sneu dat de heren ambtenaren met dergelijke verzonnen
Verslagen proberen hun eigen schandalige praktijken te verdoezelen.

-Over het dossier heb ik direkt een aantal vragen opgeschreven. Voorbedrukt briefpapier van mijn bedrijf met handtekening en datum. Den Hollander riep luid dat hij dit een vodje vond en ik moest maar een brief sturen.

Het is allemaal te kinderachtig voor woorden. Den Hollander is net als Foppe bij de afgeluisterde gesprekken alleen maar aan het provoceren en zuigen om de familie Slewe in diskrediet te kunnen brengen. Zijn gedrag is meer dan klachtwaardig.

Ik zou zeggen heren ambtenaren …  en bestuurders :

Kijk eens een keer goed in de spiegel na al die rapporten PLUS de ombudsman en vraag je dan eens af of je ook zo te werk gaat bij andere burgers in Bloemendaal ?

Graag toevoegen aan dossier.

Voorts een verzoek om eindelijk eens antwoord te geven op de door mij gestelde vragen.

Groet

Rob slewe